donderdag 10 januari 2013

schietstoel

De eerste schietstoel werd gelanceerd op 13 januari 1942. Vlaams-nationalistische lezertjes en lezeresjes herinneren zich ongetwijfeld simplissimus hoe het toen was, met leeuwtjesdrek ingekleurde kringen schaatsend op groenplaats en markt. Vlaams-nationalisme de facto is genetisch gekleurd. Het promille N-VA en Vlaams Belang in de tegenwoordige parlementen geeft aan wat een hachelijke periode het ook toen geweest moet zijn voor iedereen die niet dronken van het Vlaamsche gier in Duits Schweinepupgefleiss door het ingekwartierde hinterland stapte, op avonden als hierboven niet zonder enig risico. Het zegt iets over de Vlaamsche volksaard, meen ik, dat 't zich zo makkelijk met hoffelijke kniesprong tot Beierse volksdansjes liet verleiden. Net als die Vlaamsche volksaard is de schietstoel een uitvinding van Duitse makelij. Wie de rolmops uitvond is niet bekend. Prostitutie is het oudste beroep, hersenspoeling het oudste gebruik.
Over bovenvermeld fenomeen is in Wikipedia het volgende te lezen:

Hersenspoeling wordt in de praktijk van totalitaire regimes gelijkgesteld met 'heropvoeding'. In veel bekende situaties komt er dwang en (lichamelijke en geestelijke) marteling aan te pas.
De meestgebruikte is het onderwerpen van een persoon aan een eindeloze stroom van input, in de vorm van lectuur, films en praatsessies die vaak uren of dagen kunnen duren. Doel is de weerstand te overwinnen en de persoon zijn oude denkpatroon te doen loslaten. Wanneer we van hersenspoeling spreken, ligt de nadruk op het vernietigen van het oude gedachtepatroon.
Vaak wordt de weerstand gebroken met hulpmiddelen. Het onthouden van slaap was een middel dat werd gebruikt in nazi-Duitsland en Rusland. Dit geschiedde door een sirene in een felverlichte cel. Ook het toedienen van drugs kan helpen de persoon ontvankelijker te maken. Door iemands eetpatroon te verstoren, zal de stofwisseling verstoord worden en de weerstand verzwakken. Dit bereikt men ook door de lichamelijke intimiteit te schenden, bijvoorbeeld door iemand zich te laten uitkleden, of zijn intieme lichaamsdelen te schenden (anus, borsten, penis, vagina). In een aantal gevallen wordt de persoon ook lichamelijk mishandeld.
Ceausescu's Securitate had een eigen manier van heropvoeding ontwikkeld. Wanneer iemand zodanig was gemarteld en geïndoctrineerd dat hij zich bij de staat had aangesloten, werd hij gedwongen om een ander, meestal een vriend of familielid, te martelen en hersenspoelen. De persoon was hiermee slachtoffer en dader tegelijk, waardoor de binding met de Securitate sterker werd.

Geen opmerkingen: