dinsdag 15 januari 2019

dinsdag

iemand vult het gesprek bij; Weet u juffrouw Werdenfels; spoelt terug, h. teruggespoeld) Opties. Geen enkele. in tegengestelde richting spoelen of op een spoel winden, naar de vroegere stand spoelen. juffrouw Werdenfels
Weet u juffrouw Werdenfels mijn man is vreselijk precies Is er, los van televisie, een ander woord, mijn man is vreselijk precies Is er, los van televisie, een ander woord voor propaganda. Opties. (een razendsnelle opeenvolging van spookbeelden. krantenknipsels. letsels. verbuigingen. Het maakt nl. niet uit, juffrouw Werdenfels Om te beginnen schrijft u op dat het vandaag een dinsdag is. naar de vroegere stand spoelen, juffrouw Werdenfels Namelijk of iemand het gesprek heeft aangevuld – of, –waarbij wat in de nazin gesteld wordt de oorzaak, reden of grond is van wat eerst is gezegd) Dinsdag. Notitie. De sigaret die pas nadat ze beschreven werd in een tandenstoker verandert, het geroezemoes. Een volstrekt toevallige, willekeurige partituur; x-aantal stemmen, alles bij benadering, geen exact aantal; A → Z, of, aangezien het überhaupt geen zak uitmaakt, Z ← A, teruggespoeld, waarbij de klankmassa trager, trager juffrouw Werdenfels, trager en dikker wordt, stroperig; en toch die razendsnelle opeenvolging van ontboezemingen, bedenkingen, erotische notities, kronieken, spookbeelden, het journaal, een aria, een kruisiging, alles wat verzwegen en uitgesproken wordt en uit alle hoeken en plekken hier en nu samenstroomt, een draaikolkoefening waarin met de in lettergrepen oplossende woorden ook de betekenis verdwijnt die het misschien, heel erg misschien, gehad had kunnen hebben. Wat een halve eeuw neemt voor het bijvullen van een glas. De angst dat het door het toevoegen van ook maar het kleinste beetje betekenis uit elkaar spat. tot elk woord een eeuw neemt Op het terras, buiten, onder de uitgebloeide rozelaar, waar een groepje van bij benadering –wat een gedoe met die aantallen; tien; twintig; dertig; en van het groepje twee, drie exemplaren die Maar onduidelijk of ze een vuurtje bij hebben. Waaronder een jonge vrouw, het bleke gelaat half verscholen in een donkere nis. Vanop afstand alsof ze aan elkaar vastzitten; wie enkele dagen later aan het terras voorbijloopt, met een doel voor ogen ongetwijfeld, ziet, zonder het gevalletje in detail te bekijken, donkere, bijna vormloze troep waaruit misschien nog twee, drie ledematen tevoorschijn steken. in de brochure geen woord over de bezienswaardigheid Wat het vodje met andere voor propaganda bestemde middelen gemeen heeft : The message of a standard rite is that the ordained patterns of social life are inescapable, Alleen de gebruikelijke bezienswaardigheden staan als zodanig vermeld, een richtingwijzer bv., voor wie zich al of niet toevallig in Praag zou bevinden, die aangeeft waar zich de kathedraal situeert waar je een kopie van het beroemde tetagram van Sint-Anna bewonderen kan; onder een stolp; intact. Traagheid, juffrouw Werdenfels, traagheid die vooral hierdoor vertegenwoordigd wordt, het voor– & het nazitten. Een sigaret die ze traag terugspoelt tot het witte stokje opnieuw tussen wijs- en middenvinger zit; intact (ik probeer me een productie voor de geest te halen waarin niet gerookt wordt Traag (Gabin, Mastroiani), Nerveus (Brel) . . . Het opeten ervan (Nicholson?), Seductief (Bogart) . . . Chandler, in Playback, bladzijde 14: She smoked awkwardly as if she wasn't used to it, and while she smoked her attitude seemed to change, [ ]

zaterdag 12 januari 2019

zaterdag

Zitten. Aan het stuur van de auto. Ik open het handschoenenkastje –syn. dashboardkastje; staat in de Dikke op bladzijde 1313 : dashboardkastje, op bladzijde 1314 : handschoenenvakje; de Dikke die sinds 2005 drie keer zo dik is, drie keer het gewicht van het oude exemplaar– en berg er het zakje met zuurtjes in op, biologisch gevalletje, die zuurtjes; ik kan er niet afblijven, dus berg ik ze in het dashboardkastje op, het dashboardkastje, bladzijde 1313, draai meteen daarna het wegdek op, een –stel ik me voor– elegant manoeuvre [in Parijs sneller dan welke Parijzenaar ook dwars over een vijfbenig kruispunt, wat de persoon die toen naast me zat ijzingwekkend vond; zo hoort het, begon ik uit te leggen, je hoeft echt niet te zitten wachten tot een van die andere idioten op het idee komt dat het jouw beurt is : ik zit aan het stuur van deze auto, dus ik besta; met al het overige, net zo goed onweerlegbaar, is Lacan de autoriteit], en het regent, dunne regen –nonnenpis zeiden we; heeft het dikkertje niet, nonnenpis, het dikkerdje (met een d, drie keer te dik die d), wat tussen nonnenkoor en nonnenschool moest; ... bovenaan bladzijde 2309, rechts bovenaan, in het tweede deel, j → r, rechts bovenaan bladzijde 2309, nonyl, voor ik ontdekte dat nonnenpis er niet stond, was me nonyl opgevallen; wist niet wat het betekende. In Packing My Library, waar ik nu zo opeens aan denk, een boek van Alberto Manguel, staat, ik zoek het op, staat het volgende; een woordenboek, op bladzijde 103 staat het, een woordenboek is –As Nabokov understood : Ralph Waldo Emerson read the dictionary for literary pleasure. "There is no cant in it," he said, "no excess of explanation, and it is full of suggestion, the raw material of possible poems and histories." Is niet, het is niet wat ik zocht. Wat iedereen overkomen kan. Van de bibliotheken die ik ken, behalve het rommeltje dat ik hier in de huiskamer heb, is die van de uitgever, die zich tot twee volumes beperkt, één volume in de werkkamer, het andere volume in een smalle doorgang, de enige die min of meer overzichtelijk is, dat wil zeggen, voor, tijdens en na de eerste aanblik, waarna het als een zak aardappelen op je kop dondert dat het zonder het wachtwoord geen reet opschiet met de strak als gras gezaaide titels. Je ziet alleen wat je had kunnen zien. Elke bibliotheek is een wereldwonder. Toch zie je alleen wat je had kunnen zien. De Borgesbibliotheek, waar Borges zelf vaak genoeg over schreef, geletterden kennen het fenomeen, zoveel boeken dat je er gek van wordt, en alleen een bibliothecaris had het bedacht kunnen hebben : inhoud tot de inhoudelijke macht van inhoud is gelijk aan nul; en dus die bibliotheek, alsof ik aan het stuur van de auto zit in die eerste film van Jarmush. Geen kijkcijfers.

In de kroeg waar ik beland, zit ik nadat ik m'n jas uit en over de stoelleuning heb, eerst gedurende enige tijd aapachtig om me heen te kijken, aan het uiteinde van een of andere bedoeling maar te verstrooid om een spoor te vinden. De tafel is een spoor, en elke tafel zou zo'n spoor kunnen zijn; in het souterrain van La Brasileira; een hok achterin de tuin; en met de tafel waaraan ik nu zit eenzelfde paradox –[ –] Dalend en Stijgend, zittend tweevoud, x en, Naps en Turph, de heren Kip en Ei, zoals ik ze genoemd had kunnen hebben, x en y dus, dalend en stijgend in het trappenhuis van een gesprek van enorme omvang, Dalend een kamertje op de op een na hoogste verdieping van het gesprek, Stijgend een tafel in het souterrain; wat laat op de avond samenvalt met een bijna tot het middenrif reikend drankmeubel. Wie dalend is [bewijsmateriaal is niet voorhanden] of stijgend, zou van het gespreksonderwerp afhangen. Gesprekken zonder tarief. Een door derden aangebracht meettoestel, in de vestibule bijvoorbeeld of in de smalle doorgang naar de badruimte, had Af– & Aanwezigheden makkelijk in cijfereenheden kunnen uitdrukken . . . mits toestemming van de betrokkenen; maar biedt geen oplossing. De zolderverdieping. Op een stoel naast de slaapinrichting . . . Essays, kritieken. Dalend tot Dalend halverwege de trap Stijgend ontmoet. Geroezemoes, onzijdig, woord tegen woord; een niet met eeuwen door te slikken momentª. Over het schrijverschap van x en y zijn trouwens geen bijzonderheden bekend; huisraad, bagage en het culinaire pro & contra evenmin; en wie daalt, halverwege dat gesprek van niet te benoemen omvang, of stijgt, rekt zich uit tot een voor iedereen in de kroeg zichtbare mededeling; een hypothese : a : bedwingen, gebruiken, inkorten, korter maken, opdrinken, veroveren. Later, op het terras, onder de rozelaar, buiten, waar niemand zit; de besluitvorming, luchtje scheppen; een sigaret. [ ] Cijfereenheden : too much of Seyditz . . . has burried himself in books; omdat er geen enkel, laat staan een direct verband was, kon de vraag wat lees je niet gesteld worden; I sold books, Turph says.

Zitten. Kijken. De blik dwaalt af van het terras, over vastgoed- en vruchtbeginsel, naar die ene sanseveria in de hoek aan het raam. schrijven Alleen plekken waar zich uitwerpselen bevinden –een variatie op de syllabische routes, waarvan ik er twee ondernam; een derde syllabische route tussen hangen en zitten, een vierde in voorbereiding; alle lettergrepen van Centraal-Azië; in Eu : wat bleef van de woorden in het verpletterde landschap; pletten met de index en daarna met duim, wijs- en middenvinger optillen, alles in detail bekijken, de olifanten Olifanten klein, mieren groot. [] Zit voorovergebogen.

donderdag 10 januari 2019

rub

2
Can’t tear myself away. Can’t. Can’t. Can’t tear myself away. Telly Telly can’t tear myself away For a start For a start Can’t go Go without Can’t Can’t go without. Technically impossible. Can’t. Technically impossible. Can’t tear myself away can’t. Can’t old O can’t. Can’t go Go without Can’t. Can’t go without. Impossible. Technically impossible. Can’t Can’t Go without Can’t. Technically. Technically impossible. Can’t. And I can’t read. I can’t read. Any elsething Can’t Technically impossible. I can’t Can’t read. Impossible. Can’t Can’t old O. Can’t technically technically impossible Can’t And I can’t read I can’t read technically impossible I can’t read. Can’t. can’t read To a wheel. what it says To a wheel. Worse. fastened to it. Can’t go without. Can’t Fastened to it & fed on boiled people. Can’t. Can’t. fastened to it & fed Fed on boiled people. With clenched teeth. With clenched teeth. Comforted by What I mean old O. this is a clear sense of the absurd. WorseFed on boiled crap with clenched it says Teeth teeth fed on boiled It says Fed on boiled people. Can’t go without. Can’t Can’t It says Fed on boiled people Fed on boiled people it says.

woensdag 9 januari 2019

rub

1
Can’t. Can’t. Can’t. Can’t. Can’t. Can’t. Can’t tear myself away and can’t do without. Can’t. Bright. Bright. Can’t. Bright. Comforted by Property & Sons. Bright. Bright. Bright. Property & Sons. Brightness precisely described as such, Property & Sons. With clenched teeth. A and B and C. For a start. Can’t go without. For a start. Can’t. Can’t go without. Impossible. Can’t go without. Can’t go without. Impossible. Can’t. Can’t go without. Impossible. Can’t go without. Impossible. Possible, impossible, possible, impossible. Any elsething. Lack of servitude. Obedience. Property rub against each other. Dogs and daughters and horses and everything. Bright. Rub against each other. Bright. Bright. All but decent. Dogs and daughters and horses and everything. All but decent. Can’t go without. Telly, tell me. Tell me. Telly, Telly, tell me. All you people tell me Experiments improved, Bright Bright, comforted by lack of an inscription and lack of a description for every component. Said. Said. Property & Sons said. Lack of a description for every Component. described precisely as such. Every component.

zondag 6 januari 2019

pas geverfd

                       6
Freedom to of freedom from, had ik bij Atwood gelezen. En onlangs in de auto W, die geen rijbewijs heeft maar wel al eens aan het stuur van een auto zat – waar is iets waar een cronopio zonder het tweevoud geen plaatsnaam voor gehad had kunnen hebben, bergwand, dagbladschijnsel, stigma, doorgeefluik, inkijk, -uit, aanwijzend, en na hierover nagedacht te hebben, van of naar een plek die er ook maar eentje is uit een lijst met vijfduizend plaatsnamen, het leesteken tof en het gegeven dat ik, zei ze, over net die Nederlandse versies van Dostojewski en Jerofejev gezegd zou hebben dat alleen al het gebruik van het platte uitroepsel nou – wat in het Russisch trouwens min of meer hetzelfde betekent – aangaf dat het voor Amsterdam en Leeuwarden bedoelde vertalingen betrof, wat als toolgebruuk voor iemand uit de zuidelijke Nederlanden niet gekker is dan wa voor het cliënteel uit Bovendijks. Oend je muule, oeyt nie wit. Zoiets. De vrijheid om te weten, wat je niet weet, wat je wel weet, et cetera, of de vrijheid om te weten wat je moet weten, en daarmee uit.
De vrijheid om te weten wat je moet weten, het Arbeit macht frei, is het Nazisme van de vrije markteconomie. Hitler is een voetnoot.

vrijdag 4 januari 2019

lefthand

A POEM BASED ON BERGER, MILLER, BENJAMIN AND OTHER MATERIALS

comforted by the brightness of the day
there’s always something that binds one
there’s always time to read
in the depths of the Amazon, something alien to my purpose
thousands of detective novels, whole archives
but barely any of the authors on the New York Times best-seller list

I’ve read too much buried myself in books

these invaluable books
as Larkin said None of it had time
change into a tree then
change into an ocean liner
in the great museum one out of thousand impossibilities
this unexpected last-minute encounter,

what despair had brought to light like a detonation a stick a tree a stick
and travels from tree to tree to comfort ocean
A hat is not something that binds one
Strength lies in improvisation
through the interior jungle closing behind it, practice!
practice! there available as wounds and books as well as Dostoevski characters,

the forbidden carried away by a flow of logic
And the myth of the suffering artist what’s New York after all
without
helplessness
the impossible
a theme
a copy
the unexpected last-minute encounter
once the books found their place,
Not the mastery of a technique

à propos de la pluie on long voyages or the unabridged Brehm for that
the boxer with his shadow practice! practice! desperate

Lines in which it needs to be translated and as said each scratch
a mistake

distracted by questions (as with all gardens : eye- or ocean
-liner
phonetic uterus
silence

the german

this is what I hear

The German happens to be a very rich man. He had bought a villa for his wife, they went to bullfights and spent days on horsebacks.
He didn't speak Spanish and the Spaniard didn't speak German. The Chinese officers neither.

I had to visit tea plantations in Japan. I'm a salesman. But here is a difficult one : after the auction expectations are indifferently much higher now.

If I spend 40 pages on reading a day I'm ruined. I think I'm ruined. 40 pages, it's impossible.

My standards are high : I focus on small things. What people really want? A perfect reading, a perfect sun, a perfect love affair.
Taking it that serious, would I ever be happy?

I want to publish a book. I can't write. I nevertheless wish to publish a book and sell it. Move in the right circles. Move in the right circles and it goes quick, very quick.

Selling what? Hash ... ? This needs coaching. Sure, that's for certain.

There's people that live in airports.

It's the story of Dash and Dreft. You proclaim I am better, the other claims he is better. People don't care. Is my nigger any better than yours?

The problem is ...  I'm involved, she says. I inspired you, she says, and bla bla bla. Well, anyway,
If you want to do something,
he says, cleaning
his
nose
in the old-fashioned way,

Then that lady enters, as a first term practice talking to all three of them, and she says : I want to be in love. That's what I really want, to be in love with,
well, Euh,
Maybe. To which highpitch vocals add

Why did you go to Copacabana
What did you do to Copacabana


En dan, als een van de aanzittenden zich opeens met gepaste haast verwijdert, kennelijk ook net hij die er de oorzaak van was dat de gesprekken het Engels als voertaal hadden, luid : O, O, Mijn Irrealistische Doel!

donderdag 3 januari 2019

miniature

The translation of a copy in its original : scaled-down
bones and scaled-down knowledge too.
But what knowledge? That of a dog trained to behave
like a minotaur, learned,
hungry and patient,
as any fat dog would, scaled-down but still, as she wrote,
too fat to get it straight.

woensdag 2 januari 2019

pas geverfd

                       4
alleen nog de tijdstippen, de plekken, de uren, een moment, nieuwe en oude dingen met de schaduw van die dingen

Ik sla Benjamin open, –– , zonder –– of liever, met leesbril –– maar die vind ik niet meteen ––; zonder is wat ik op tafel voor me heb herleid tot een rechthoekig bord grijze soep. Met –– bril die als steeds onderin de handtas zit – kan ik zonder moeite of inspanning het nummer en de titel bovenaan de bladzijde ontcijferen :
    37    ONE–WAY STREET,
in één oogopslag heb ik beide bladzijden voor me :
    ONE–WAY STREET   36   37   ONE–WAY STREET Ondanks het schemerduister, de plek : het moment, een tijdstip : (hij hield niet, heb ik het daarover gehad? Hij hield niet van wat zich onaangekondigd voordeed.
––; zonder leesbril is het boek, dat nu open ligt op een tafel achterin het zuinig verlichte parterre van wat ooit een danszaal was, herleid tot ––n grijze rechthoek, voor–, als ik niet beter wist, of nagerecht van [interessanter overigens dan wat ik me hierbij voorstellen kon), folie, iets te dof om het als zilverpapier te hebben; de dotted pages van het Moleskine schriftje waarin ik nog niet begonnen ben; een met grote voorzichtigheid, zo komt me voor, tot rechthoekige vorm [laminaat, tegel, grijssteen] samen– het heeft idd. onmiskenbaar duidelijk de vorm van ––n rechthoek –geperste hoeveelheid lettertekens, Sumerisch? een schrift zonder specifieke identiteit, Latijn? –– wat door de atmosferische omstandigheden (ik bevind me op enige afstand van de dichtstbijzijnde lichtbron) tot een idd. verrassend interessante monochrome étude herleid wordt :

zonder leesbril
    VII. The freedom of conversation is being lost. If, earlier, it was a matter of course in conversation to take interest in one's interlocutor, now this is replaced by

met leesbril
    VII. The freedom of conversation is being lost. If, earlier, it was a matter of course in conversation to take interest in one's interlocutor, now this is replaced by

Het licht half wel half niet aanwezig, diffuus. Zonder leesbril een zompige brij, net alsof de woorden onder een dunne laag paraffine zitten.

Overal in de gelagzaal, die zich ver tot aan het nog amper aanwezige straatdecor uitstrekt, bevindt de wat vaklui indirecte verlichting zouden noemen zich op schijnbaar strategische plekken, in of vlakbij de oksels van het plafond. Om wat ik had willen lezen vlot te trekken,

    VII. The freedom of conversation is being lost. If, earlier, it was a matter of course in conversation to take interest in one's interlocutor, now this is replaced by¹

–– zodat ik uren later pas, aan de schrijftafel, lees wat er wat verderop, halverwege de bladzijde, staat : That is why the air is so thick with life theories and world views, and why in this country they cut so presumptuous a figure, for almost always they finally serve to sanction some utterly trivial private situation.²

[1] now this is replaced by inquity into the cost of his shoes or of his umbrella. Op. cit. blz. 37.
[2]
Op. cit. blz. 37.

[ ]

dinsdag 1 januari 2019

bron

De bron van poëzie ... bron zeg je, bron, Daar heb je ver voor te reizen. Het is een lange reis door onherbergzaam gebied. Of in de streek geboren zijn.

[ ]

In de sobere, met nietjes afgewerkte brochure waar ik die ochtend mee geconfronteerd werd, nu ja, late ochtend, middaguur, de brochure een uitgave van, ontdek ik, Monumentenzorg¹, lees ik dat zich voor het gebouw van de administratieve diensten van de Stad Gent een fries bevindt, een monumentale fries, lees ik, van 27m lang en 2m60 hoog, gedragen door twee zuilen². In de 182 ton witte steen, zo wordt mij medegedeeld, werd ter plaatse een 50-tal figuren gebeiteld, waarvoor 30 ton steen werd weggehakt, op sommige plaatsen tot op een diepte van 50cm. [en] Op 13 april 1957 werd de fries, ik lees wat er staat, op 13 april 1957 werd de fries plechtig onthuld door minister Anseele, Anseele die 19 jaar eerder, op 18 februari 1938, overleden was.

[1] 2 wandelingen door de Gentse binnenstad. Open Monumentendag; Uitg. Dienst Monumentenzorg 1997.
[2] met als thema: een hulde aan de arbeid gepresteerd door de ganse bevolking van Gent. Op. cit. blz. 8. Wanneer men in ons geciviliseerde Europa een spoor wil terugvinden van de oorspronkelijke schoonheid van de mens moet men dat gaan zoeken bij de volken waar de economische vooroordelen de haat jegens de arbeid nog niet hebben uitgeroeid. Paul Lafargue, Het recht op luiheid; Arbeiderspers 1974; blz. 57.