zaterdag 28 december 2019

[ ]

ARCHITECTUUR VAN DE 21STE GEEUW
een hand die opduikt uit een aanpalende holte [en weer verdwijnt]
uit hetzelfde gat duikt een hoofd op
een natte paraplu
[het hoofd blijft vlak bij de rand van het gat liggen]

Geen opmerkingen: