dinsdag 1 januari 2013

schietspoel

Dames..., heren, aanwezigen, hoogeƫerde Mijnheer Nationaal-President, en ter uwerzijds, notabelen, mag ik U verzoeken om, euh, plaats te nemen, gaat U zitten, Mijnheer, hoogbegeerd precident, dames, heren, en laten we dus bij deze klinken op John Kaye en het gezegende jaar des Heren 1733, want, jawel, het zal uwes niet ontgaan zijn, en nu spreek ik tot elk van u die z'n hersens straks bij het opstaan van tafel niet overrichterzake dichtritsen moet, in 1733 vond Kaye de schietspoel uit, John Kaye, jawel, en dat, beste toehoorders, is meer dan wat ooit over 2013 gezegd zal kunnen worden. Goed, dus. Prima. Daar klinken we op.

Geen opmerkingen: