maandag 29 juli 2019

vol leeg vol

Dit, Madame,
of, Madame
dat, Madame.
Dit of dat.

Maar –ook hier :
alles is,
hier ook, en :
geld is geld.

Dus wat nu. Gore
kots.
Antwoord per :
Alles . . .
Niets . . .

Kraus Madame,
KRAUS TE KOOP
Kraus Madame,
KRAUS TE KOOP

Kritisch. Te
kritisch. Te. En te dik.
Veel te dik.

Ook, Madame,
Kraus Madame. want, Madame
Geld is geld.
Drek is drek.

Het begon met, na een moleculair tergend heerlijke putanesca, met, waar ik niet alleen ansjovis en kappertjes, ook zoete paprika, zeewier, ui, look, tomaat, het begon met, met het Lexicon van literaire termen begon het.
Op welke bladzijde sla ik het Lexicon open, vroeg je. Honderddrieëntwintig, zei ik. Dus sloeg je het lexicon, het lexicon sloeg je open op honderddrieëntwintig.
Wat staat er, vroeg ik. Er is één tot negen, zei je. Vijf, zei ik. Vijf is het dissimulatio, zei je, en je las wat dissimulatio betekent. Het dissimulatio is een retorische kunstgreep, zei je, je las wat er stond, een retorische kunstgreep waarbij de spreker zijn mening –of die van een belendende bepaling– tracht te verbergen . . . Achter, mompelde ik. Je begon ook zelf . . . , . . . achter, zei je. Achter de kont van. Maar dat zei je niet, je zei, achter een vraag zei je, want, zei je, dat was wat er stond: in brede zin een vorm van ironie waarbij de spreker zijn eigen mening verbergt achter een vraag (retorische vraag, socratische ironie), et cetera.
Mijn beurt, 26 zei je. Ik sloeg het lexicon op bladzijde 26 en je zei 6. Op 6 stond anachronie. Met de verwante term achronie, las ik, wordt een afwijking in de chronologie aangeduid die niet precies te specificeren is. Dit kan gebeuren wegens gebrek aan duidelijke gegevens of omdat een reeks gebeurtenissen op grond van niet-chronologische, b.v. ruimtelijke of thematische criteria, achter elkaar worden geplaatst. [] Op 2 stond een versvoet, de amfibrachus, met vergrootglas –ook zonder– kort lang kort.
Lang kort lang, de omkering hiervan, een versvoet die mede dankzij de Duitse taal als creticus bekend kwam te staan, is in het Nederlands zo ongebruikelijk dat het in de randstadplaatselijke poëzie, zei je, stank voor dank, geen voorbeeld had.

zaterdag 27 juli 2019

incognito

Nat. De bomen staan onbekend. Een Atlantische storing zeikt over het asfalt. Onzichtbaar. Je ziet niets, je hoort niets, geen geluid. Miller is dood, Szymborska is dood, en zo nog een miljoen. En het paard ligt in de goot. Donc, voici, j'écris pour Libération. Alleen wat er niet is, meer zie je niet, tot je in het camera obscura van de koplampen van een auto opeens toch de krassen van het buitje ziet, krassen die helder op het asfalt staan, het vibrato, een auto die in toy motion van A. naar B. verdwijnt, A. en B. onbekend, en het lost op, weg, alles opeens, één oplossing voor alles wat het gaf, weg in de snelle geul die de auto maakt. In het vibrato van de koplampen zie je hoe het buitje schuin boven het asfalt hangt, een ogenblik later niets, Miller dood, Szymborska dood, en zo nog een miljoen, en aan de rand van het terras alles net zo onzichtbaar als eerst, Nat. Onzichtbaar. Geen geroep. En het vibreert. Een auto komt langszij. En het vibreert. Verdwijnt. Het vibreert. Alles weg. Een auto komt langszij, het vibreert en het is weg.
donderdag 25 juli 2019

[ ]

Im Mai 1955 ergeht sogar eine Anzeige des italienischen Ministerrats gegen Pasolinis Buch Ragazzi di vita.

Ik ken helemaal niemand die al niet minstens één keer in Venetië geweest is. Ook ik ben er vaker geweest, met Visconti, met Casanova.

Aan het tafeltje in La Ribera, waar ik nube en toast met kaas bestelde, begon ik El Pais als schrijftool te gebruiken, telkens ik om wat voor reden ook het schriftje niet bij had; observaties van wat in de marge van het sportnieuws op en naast het terras gebeurde.

Walter Benjamin on Karl Kraus: The very term "public opinion" outrages him. Opinions are a private matter. The public has an interest only in judgements. Either it is a judging public, or it is none. But it is precisely the purpose of the public opinion generated by the press to make the public incapable of judging, to insinuate into it the attitude of someone irresponsible, uninformed. [Reflections, p. 239] Page 241: The hack journalist is in his heart at one with the ornamentalist. [Who was it that brought into the world this great excuse: I can do what I am not?]

dinsdag 23 juli 2019

nacht

Wat moeten we dan met de mandolinespelers? En met die brave hond van een Moravia, die daar met het gezicht van een zondaar en met een bordje gemengde sla voor zich stilletjes zit te luisteren? Ik was enkele hoofdstukken eerder in het boek geklommen, na sprongen, losse fragmenten, halve bladzijden die ik vluchtig las, schijnbewegingen van takken in dicht struikgewas, aan boord van het boek geklommen kortom, aap, aap of bootsman, op laten we zeggen op een wat ongebruikelijke manier, als iemand die uit een helikopter in de storm afdaalt, aapachtig kortom slingerde ik van een zin op bladzijde 81, Filmische kwalificering : vast camerastandpunt (actief), ergens halverwege dezelfde bladzijde: Een hand die een foto oppakt, naar een zin op bladzijde 80, Laten we nu kijken naar de dertien camera-instellingen van een korte sequentie uit de film van Bertolucci, ontdekte dat ter hoogte van blz. 62-63 een baksteenrode fiche stak, Alizarin Orange, vemoed ik : Afzender : (in blokletters s.v.p.), te adresseren aan : Uitgeverij Het Wereldvenster b. v., Postbus 17 1400 AA Bussum, Geachte, Dit kaartje trof ik aan in uw uitgave, Gaarne zou ik door u regelmatig ingelicht willen worden over uw nieuwe uitgaven, Naam : Straat : Postcode : Plaats : bestelt hierbij via boekhandel (of (rechtstreeks van de uitgever : ex : ex : Datum van bestelling : Handtekening, en op bladzijde 62 : Nog steeds Martinet parafraserend, die aan het einde van de ontdekking van de ontwikkeling van de Saussuriaanse linguïstiek staat, Ik citeer Pasolini, het boek dat ik voor me heb : De ketterse ervaring, of liever, een in 1981 door Het Wereldvenster te Bussum verzorgde vertaling van, zoek ik op, wacht even, zoek ik op, Cinema, dat was de oorspronkelijke titel, Cinema, Empirismo eretico, eretisch empirisme? Pijp, trolly, buishoed. Op bladzijde 96, bovenaan bladzijde 96: VRAAG : En hoe zit het met Barthes? Barthes godverdomme. En dan onderaan bladzijde 123: Er was eens, vooruit maar, een zijn, dat nooit-altijd gisteren-morgen is, en ik las, het lezen begon: 3. Toeschouwer. In de ogen van de auteur is de toeschouwer slechts een andere auteur. Wat dit punt aangaat heeft beslist de auteur gelijk en niet de sociologen, sociologen ! politici de politici, pedagogen de pedagogen, enzovoort enzovoort enzovoort (het vertrouwde Et Cetera). Als de toeschouwer zich namelijk in een ondergeschikte positie ten opzichte van de auteur zou bevinden – als hij dus de representant van een massa zou zijn (sociologen), de sociologen, of een burger die de les gelezen moet worden (politici), de politici, of een kind dat opgevoed moet worden (pedagogen), de pedagogen – dan zou men niet eens van een auteur kunnen spreken. Bladzijde 139: De specifieke vrijheid van de toeschouwer bestaat uit HET GENIETEN VAN DE VRIJHEID VAN EEN ANDER. En ik keek op uit het boek. De zwarte hoed was er nog. Geen buishoed. Het betrof een relatief klein hoofddeksel, met relatief, relatief zei ik, met relatief smalle goot en een niet heel erg hoge cilindrische, en evenmin heel erg omvangrijke cilindrische (deukloze) koker die zich niet pal maar enigszins schuin achterop de schedel van de al of niet tijdelijke (voorlopige) bezitter van het hoofddeksel bevond. [ ]

De eigenaar van het hoofddeksel –manspersoon, 30 jaar, leptosome lichaamsbouw, lichtbruine haartooi, gekleed in een zwart hemd en een zwarte broek, wonende te, verliet woning omstreeks halfelf des avonds, begaf zich naar– zit gedurende minstens één uur strak, houterig, onbewogen voor zich uit te staren : het wegdek, personen m/v die uit en in beide richtingen : kruispunt : elke invalshoek en elke uitweg die het kruispunt biedt, schijnbewegingen, vertakkingen : ze verschijnen, soms in groepjes, verdwijnen, lopen door van naar, maken rechtsomkeert : een slungel met lange benen en een geel petje, rent wijdloops, heftig, overbrugt met elke stap drie heuveltoppen. Er is geen afstand meer. Waarom schrijf ik?
In Into the Looking-Glass Wood van Alberto Manguel zat ik op bladzijde 33: Naked except for a fur-trimmed gauze negligée and waddling about in bare feet, Cary Grant announced to an enquiring Mary Robson that he was this attired because he had gone "gay". With this pronouncement in the 1939 film Bringing Up Baby the word "gay", meaning "male homosexual," publicly entered the English language of North America. Ik ben een stadsmens, zegt, ik klap Into the Looking-Glass Wood dicht, zegt een dame die, in een stadium van matige tot zeer matige dronkenschap, kortgerokt, die met haar rug naar het hoofddeksel zit. Blote schouders, witte gympies, zwarte sokken.

Als je iets toevoegt, zei de persoon die naast me zat, laat het dan schoonheid zijn.

maandag 22 juli 2019

nacht

Het grijze hoedje. Een fiets. De blauwe jurk. Sixpack delivery. Een sigaret. Aan tafel ontdekken ze dat korte filtersigaretten net zo lang of in elk geval bijna net zo lang zijn als lange sigaretten. Na tot die vaststelling gekomen te zijn, zegt een van de aanwezigen: het is de filter die korter is, wat iedereen die bij het onderzoek betrokken was als zodanig bevestigt, het is de filter die korter is. Het logo. Blote armen. Een schaduw. Zes personen maken een groep. De iPhone. In principe maakt het niet uit, vermoed ik, wat hij/zij leest, en of hij het/zij het leest, zolang er maar die verbondenheid is met anderen voor wie het evenmin uitmaakt. Het gaat om de groep, zes personen maken een groep. Vingers. Vingers kruipen over het pakje. Afro-muziek. Gebronsde en met wollig gewas begroeide benen. Een witte hond. Soort, type, leiband. Noodlijdend. De parade, attracties, indifferentie, seductie, petjes met friet. Iemand die gevraagd werd hoe hij wat boven de daken alleen nog als kleur, als vlak, aanwezig is omschrijven zou, zei: het einde van de droefheid. Biertjes. Er had INHOUD TE KOOP kunnen staan. Iemand met een pancarte, tekst zwart op geel. Slungelig stapt hij de hoek om. In het indigoblauwe vlak boven de daken blinkt een ster. Taxi. Het petje gaat met een gladde tik achterop. Een spoetnik met Hollandse nummerplaat. Kijken of er berichtgeving doorkwam. Zo'n beeldscherm geeft altijd wel iets. O, o, o, een foto nemen. Die vrouw, daar, dat zie je, heeft een alcoholprobleem. Iemand zegt: zomaar iemand vastpakken geldt intussen als een beetje vies. In het Institute Bibliographique te Brussel, lees ik, heeft God volgnummer 231. Diep in het vooronder van de gelagzaal Harry. Niemand weet hoe hij lang hij er al zit.

zondag 21 juli 2019

plekken

Berlin. Haupstadt der DDR. Karl-Marx-Allee. Veb Bild und Heimat Reichenbach i.V. ↑ April 1966.
Folkestone. Leas and Gardens. ↓ Een product van Photo Precision Limited, St. Ives, Huntington. Geen postzegel. Balpennotitie: The Leas, een van de mooiste lanen van Folkestone. Yves.
London. Trafalgar Square. ↑ Een product van J. Arthur Dixon. Indigoblauwe postzegel met profiel van Queen Elizabeth, afgestempeld in London op 26 september 1963. The developing skyline of London is seen, with the Post Office Tower on the left. Jouer avec les distances: préparer un voyage qui vous permettra de visiter ou de parcourir tous les lieux se trouvant à 314,60km de votre domicile; (Georges Perec, Espèces d'espaces, p.114). Gent–London geeft 318,70km.
London. Aerial View of Tower Bridge and the City of London. ↓ Afgstempeld in Windsor op 1 sepember 1968.
Millau (Aveyron). Porte des Gorges du Tarn. Vue générale. ↑ Geen bijkomende gegevens.
Salou. Costa Dorada. Tarragona. Vista parcial. Vue partielle. Partial view. ↓ Afgestempeld in Barcelona. Geen datum. Hartelijke groeten.
Puerto de la Cruz. La playa de Martianez y Avenida Colon. Tenerife. ↑ Afgestempeld op 1 oktober 1979. Hartelijke groeten.
La Grande-Motte. Le Port – The Harbour – Der Hafen. ↓ Geen bijkomende gegevens.
Saint-Tropez (Var). Le Port. LE PLUS BEAU GOLFE DE LA COTE D'AZUR. ↑ Postzegel van 25 centimes met de afbeelding van een Gallische haan, afgestempeld in Saint-Tropez (Son Golfe, Ses Musées) op 29 juli 1965.
Dworp. Kajottersdomein, Paviljoen. Domaine Jociste, Pavillon. ↓ 1971.

zaterdag 20 juli 2019

lady chatterley's liver

Would have been, Wouldn’t have been, Would have been, Wouldn’t have been, Wouldn’t have been, Would, Would have been able, able, able, Would have been, Would have been able, able, Would have been able,  Would have been able,
if he had been able, if, if, able if, if had been, able if Would have been, able to talk, Perfect, able to talk, Perfect, Perfect, if he had been able to talk, if he had been able to talk, if he had been able to talk, if he had been able to talk, if he had been able to talk,
able to talk about something else. able to talk like a Turtle Dove, Perfect, Perfect, like a Turtle Dove, and Perfect answers, and a perfect performance, Perfect, excellent! As Declan would have said, excellent!
But the answers depress.
All he drops about is what a Turtle Dove would have dropped. Private difficulties. Fully protected private matters. And as a matter of fact, As we were going to investigate what a Turtle Dove could have dropped,
But the answers depress. & therefore since Shakespeare’s day, But don’t make it all too classical.  Private difficulties , Desmond has read some, Private difficulties may bring up a perfect Thackeray answer. excellent! excellent as Declan would have said, excellent! Desdemona very simple into Desmond. Finds no depth in, as Declan would have said, Shakespeare. or Thackeray, excellent! Thackeray or, excellent! Thackeray, excellent!

vrijdag 19 juli 2019

plekken

Berlin. Am Potsdamer Platz. ↑
Zolder. De koolmijn. ↓
Eupen. Barrage de la Vesdre. Long. 409,45 m. Haut. 63,30 m. Capacité 25.125.000 m3. Epaisseur à la base 54 m. Etendue: 125 hectares. ↑
Anhee-sur-Meuse. Camping. ↓
Kopenhagen. Radhuspladsen ved nat. The Town-Hall square at night. La Place de l'Hôtel de Ville la nuit. ↑ Juli 1962. Afterwards, we'd walk back to his flat while Borges, who enjoyed remembering, would describe the city as it had been when he could see, telling stories of hoodlums in dusky bars on dangerous corners over which now rose, invisible to him, the glass towers of the Sheraton Hotel and the latest designer store. [Alberto Manguel, Borges in Love; Into the Looking-Glass Wood, p. 44–45]
Traforo dl Gran S. Bernardo (m. 1800). Ingresso del versante italiano. Tunnel du Grand St. Bernard (m. 1800). Entrée du côté italien. ↑ Juli 1969.
Southampton. R.M.S. "Queen Elizabeth" and Southampton Docks. ↑ Kaartnummer H 8146. Mededeling: This is a real photograph.
Heist. Dijk en Strand. Digue et Plage. Promenade and beach. Promenade und Strand. ↓
Rimini. Porto Canale. Harbour Channel. Port Canal. Hafen Kanal. ↑
Zürich. Central und Limmatquai mit den Alpen. ↓ Juli 1969.
Berlin. Europa Center mit Haus der Nationen. Europe Center and House of Nations.↑ Hans Andres Verlag, Berlin.
London. The B.B.C. Television Centre. ↓ The first building in Britain to be designed specifically for television was opened in Wood Lane, West London, in June 1960 and is still being developed. In addition to its studios, the building houses the control point from which all BBC-television programmes are presented. In 1936 the British Broadcasting Corporation began the first public service of television in the world. Today its programmes reach 99% of the population of the United Kingdom. Additional information: Made in U.S.A. [ ] Vrijwilligers werden in een uiterst verlaten stuk van de Saharawoestijn in Tunesië neergezet, anderen in het dichte, vlakke Bienwald in het zuidwesten van Duitsland. Ze werden met behulp van gps gevolgd tijdens het lopen. Zolang de zon of de maan scheen konden ze prima in een rechte lijn lopen. Zodra deze er niet waren, gingen de vrijwilligers rondjes lopen, waarbij ze diverse keren hun eigen pad kruisten zonder dat ze dat opmerkten. Toen een andere groep vrijwilligers geblinddoekt werd trad het fenomeen nog sneller op, de gemiddelde diameter van hun loopcirkel was slechts 20m. [Lloyd-Mitchinson, Het boek van nutteloze kennis, blz. 63–64]
Kopenhagen. Hotel Royal med Banegaarden of Tivoli set fra Luften. Aerial view of Copenhagen with Hotel Royal, the main station and Tivoli. Luftbild von Kopenhagen mit Hotel Royal, dem Hauptbahnhof und Tivoli. ↑ Juli 1962.
Berlin. Rund Um den Ernst Reuter Platz. ↓ Juli 1969.
Berlin. Hauptstadt der DDR. Pergamon-Altar. [ook in het Russisch ↑ Berlin-Werbung BEROLINA. Foto: Fieweger. Verbraucherpreis MDN 0,25. VEB BILD UND HEIMAT REICHENBACH i.V. April 1966.
Berlin. Brandenburger Tor, zugemauert. Brandenburg Gate closed by wall. ↓ April 1966.

plekken

Berlin. Potzdamer Platz, April 1960. ↑
There are people who think they find the key to their destinies in heredity, others in horoscopes, others again in education. For my part, I believe that I should gain numerous insights into my later life from my collection of picture postcards, if I were able to leaf through in again today. Walter Benjamin, Reflections, p. 40.
Potzdamer Platz, juli 1960. ↓
Berlin. Am Potzdamer Platz, April 1966. ↑
Dover. The Dover Stage Hotel. Opened in 1957 and the first "couchotel" to be built in Europe. Situated close to the Car Ferry Terminal. Published by C. G. Williams Ltd at Maidstone. Juli 1963. ↓
London. King George VI Memorial Youth Hostel, Holland House, London. The Reception Hall. ↑
Colour photograph by J. Arthur Dixon Studios. Photogravure, natural colour. Postzegel afgestempeld op 4 juli 1963. Dear Mams en Paps,
Ik kan jullie nu eindelijk schrijven vanop een bank in Green Park. Tot vandaag hebben we een paar kleine vlaagjes gehad. Anders altijd een vrolijk zonnnetje. De eerste dag (na 10 min.) had J-P al fietspech. Na 2 uur konden we verder naar Canterbury. Dinsdag kwamen we in L. aan na 95km klimmen en dalen. Zeer mooie jeugdherberg. Dwars door L. kwamen we nog veilig aan! Vandaag zwierven we de hele dag door de stad (bezochten British Museum en National Gallery. Opvallend is het zeer drukke maar correcte verkeer, en de grote vriendelijkheid van de Engelsen (toch waar!) Eten kunnen we genoeg en niet te duur vinden. Binnen een paar dagen volgt nog een kaartje, Rikske,
Verstuurd naar een adres in Assebroek.
Rotterdam. Lijnbaan. ↓
Firenze. Piazza della Stazione. La Place de la Gare. Station Square. Bahnhofplatz. ↑ Een uitgave van Innocenti, Editori in Firenze, genummerd 666, riproduzione vietata. 1966.
La Baule-Les-Pins. La Place des Palmiers, et la Forêt des Pins. ↓ Kaart 1113.
Pornichet. Bâteaux près de la Jetée. ↑ Kaart 756. Notitie in potlood: Ds le fond : façade latérale de "La Godeline" entre "Ker Edmond" à gauche et "La Volière" à droite.
Innsbruck. Südtirolerplatz mit Hauptbahnhof gegen die Nordkette. Tirol. 1968. ↓ Aanbeveling: bis zu 5 Grussworten als Drucksache frannkieren. Geen postzegel, geen adres, wel datum van aankoop, 22 juli 1969.
Berlin Halensee. Stadautobahn. City Highway. ↑ April 1966. so, for him, Kraus, the terrible years of his life are not history, but nature, a river condemned to meander through a landscape of hell. It is a landscape in which every day fifty thousand tree trunks are felled for sixty newspapers. Walter Benjamin on Karl Kraus, Reflections, p. 245.
Innsbruck. Tirol. Olympia Eisstadion. ↓ Mededeling: Porto verbilligt! bis zu 5 grussworten als Drucksache frankieren. Kaartnummer 957, Nachdruk verboten! 28 juli 1967.
Knokke a/Zee s/Mer. Albert Strand. Albert-Plage. Zeedijk. La Digue. The Front. Der Damm. ↑ Geen bijkomende gegevens.
Blankenberge. Het Strand. La Plage. The Beach. Der Strand. ↓ Geen bijkomende gegevens.
Kopenhagen. Vesterbros Passage. ↑ Juli 1962. the thunderstorm approaching in splendor, the lightning flash that cleaves houses, the storm driving the surf, the mountains spewing fire, the earthquake laying waste to countries, I do not hold greater than the former phenomena; Walter Benjamin on Karl Kraus, quoting Stifter, Reflections p. 245.

dinsdag 16 juli 2019

boom

In de Brazzavillestraat staat een boom. Hoort natuurlijk ook een boom te staan.
Weet je wat we doen? he! he! en weet je wat we doen? Hakken we, hakken we om.
De boom in de Brazzavillastraat? Jazeker, in de Brazzavillastraat. Weet ik zeker.
In de Brazzavillastraat hoort, in de Brazzavillstraat hoort een omgehakte boom.

En het is prachtig.
En het schiet op.

zondag 7 juli 2019

vrijdag 5 juli 2019

plekken

Niagara Falls. Hamilton, 31 oktober 1919.
Blankenberge. Digue de mer. Zeedijk. Editions Arfo, Bruxelles. Geen jaartal.
Wenduine. Een zicht van Wenduine. Une vue de Wenduyne. Geen jaartal.
Oostende. Groote Hotels der Zeedijk. Grands Hotels de la Digue de Mer. Geen jaartal.
Middelkerke. La Plage et la Digue. Strand en Zeedijk. Postzegel van 20 centiem afgestempeld op 13 juli 1951.
La Roche en Ardenne. Pont du vicinal et Village de Cielle. Postzegel van 1F afgestempeld op 22 juli 1957.

woensdag 3 juli 2019

woensdag

het zich hier dan daar en dan niet daar of toch daar en dan toch weer hier of opeens niet hier maar daar of hier maar ook daar of ergens anders misschien of het zich god weet waar bevindende,
het soms hier soms daar soms twee keer soms nog vaker soms niet opduikende,
het zegbare die ene keer een andere keer het niet uit te sprekene,
het altijd val en dan toch niet vallende of toch neiging een andere keer geen neiging tot vertonende,
het zich overal plots daar opduikende, daar ergens,
het althans op deze of op andere manier op en dan eensklaps wegduikende, uit beeld verdwijnend, schroomdaags,
het op vijf momenten tegelijk drie kanten uitfietsende, de aardappel, een traagheid, de traagheid van wat tot me soms niet tot soms pas na eeuwen discussie eeuwen na de discussie tot me doordringt,
wat ze met de andere helft deden, dat in hete wilde tuiten over straat spuitende, dossierkennisverdelger, wetkakker,
het in regel als zodanig be maar ook niet benoemde, dat anders uitpakkende, het omgekeerde geld,
sperblauw hevig als het oog van de tijger, van de in tijger veranderde, in dennennaald veranderde tijger tijger dennennaald tijger, de geruite tijger,
het ruitpatroon van de geruite tijger dat nu langzaam soms langzaam soms snel een diepe bromtoon wordt
en de ingewikkelde voetstappen van iemand die in wijd opengesperde windstreken dat ene vlak gemaakt had kunnen hebben,
soms, een andere keer niet, vluchtige voetstappen, het blauw stolt, lidwoord, verbuigingen van het hier & daar,
stelsels die soms grapjes maken,

dinsdag 2 juli 2019

a gentleman from York

A is a gentleman from York. B is a
B is a fat woman. B is a
B is a fat woman. A is a gentleman from York. The door And the door Keep the door shut. Excrements stick to a nearby table. B is
A is a gentleman from York.