donderdag 19 september 2019

[ ]

Op herfst rijmt winter,
zeg dat Achilles het gezegd heeft,
Achilles Desplenter.
Monique kwam tussenbeide en zei,
ik heb een kaart gelegd.
Is het U opgevallen, Karel, dat ze zweeft, Monique,
als ze 't over de splinter heeft.
Onthoudt, vrienden, dat het bederft
als op rijm winter herfst.
Koekens troef, zei Van Snep. Moet ge iets weten, ik heb vandaag een sofa gekocht.
Steekt het bij uw alaam, Gil, ik ga mee.
Klankexplosies deden zich voor, fanfare, geroezemoes, symfonisch orkest. Het
Het is van die aard, zei M, laten we voor het gemak aannemen dat ze fluisterend sprak, dat ge bijkans kunt zien wat het zegt,
Winter rijmt op herfst. want,
Volgt ge, zei Karel. Kijken naar muziek, daar zijn we vet mee. Doet uw ogen open, poepke, Luistert, zei Monique, of doe ze dicht,
't is een visuele sensatie.
Kom kom, Monique, geen moeilijke woorden. Kijken, eens kijken ––van wie is die zes? kijken naar muziek, Gil, is die zes van u? Monique is die zes van u?
kijken doet ge met uw ogen dicht
Herfst rijmt op winter.

Geen opmerkingen: