zondag 9 augustus 2020

1027

1027. Porrón. Olieverf, potlood, 45 x 54. [2019–2020]

als we kijken van boven naar onder en van links naar rechts, Dan begint het met Les choses, een ansicht met een werk van Dirk Peers, een koffiepot, het late werk van Dirk Peers, een koffiepot voorstellende,
Het boek bovenaan de boekenstapel waartegen bovenvermelde ansicht leunt, is Histoire illustrée du cinéma, tome 3 : le cinéma d'aujourd'hui, dat wil zeggen die van begin tot eind jaren zestig,
als we vervolgens rechtsop evolueren is er een stapel boeken met Li Po en Tu Fu, een Penguineditie uit de reeks Penguin Classics, 1973,
met Did Chuang Chou dream he was the butterfly, Or the butterfly that it was Chuang Chou? op bladzijde 141,
waaronder zich De methodes der grafische voorstelling van Prof. Dr. B. G. Escher bevindt, de tweede, vermeerderde druk uit 1934, grafische enormiteiten bevattende zoals het Vectordiagram, Fig. 29 bladzijde 48, het Isoplethen diagram, Fig. 42 bladzijde 68, en het samengesteld strookdiagram, bladzijde 118 en volgende,
ter rechterzijde volgt een Sixties zwart-witfoto, het jaartal handgeschreven OZ, een strandkiekje uit 1963, een mosselbank, de grijze verte van het strand en een jongedame in donkere pardessus, ze stapt linksop, met andere woorden in zuidelijke richting, en heeft haar blik op het natte zand. De rechterbovenhoek wordt in beslag genomen door een papierstapel met Marcel Duchamp, Carl Fredcrik Hill, Cézanne en Légumes et fruits,
de porron centraal voorin, een antiquarisch geval aangetroffen in een brocante in Granada, en het wijnglas, twee keer, het geschilderde en het getekende wijnglas.

Geen opmerkingen: