zaterdag 11 juni 2016

de middelen

Ik betreed het gebouw, zeg ik, en wat ik zie interesseert me niet. Natuurlijk was ik geenszins van plan om het daarover te hebben. Desinteresse is kwalijk. Van iedereen wordt de hele tijd door interesse verwacht. Desinteresse valt buiten dat verwachtingspatroon, als gastspreker hoor je interesse te hebben in net dat waar je over te spreken hebt. Maar als gastspreker zou ik ook net geen interesse kunnen hebben in dat waarover ik als gastspreker te spreken heb. Het gebrek aan interesse tot iets opeens toch zo belangrijk is dat ik het bekijk. Het gebrek aan interesse is de fundamentele voorwaarde: ik neem alleen tijd en aandacht voor wat me iets doet. Als gastspreker had ik alleen al hiermee het probleem gedefinieerd, in het beste geval zonder ook maar iemand met een eenduidige conclusie te confronteren. Maar zoiets lukt niet natuurlijk, ik betrad het gebouw en wat ik zag interesseerde me niet, en toen ik hierover begon had ik de publieke opinie tegen.

Geen opmerkingen: