donderdag 31 mei 2018

31

Ratelt regen / hevig heviger.
Regen ijsblond hemel ↑.
/ ratelt ↓ regen hier.
Hevig heviger ratelt regen / hevig op rozelaar en taxi / het geratel →.
Heviger hevig ratelt regen ↓ zeik → heviger.

Regen ijsblond hemel ↑.
Ijsblond heviger ijsblond ratelt over het asfalt ijsblond / hemel.
Hemel ↑ ↓ ratelt / regen bladert.
→ heviger ratelt regen ↓ donder ratelt open.

/ ratelt regen regen hier.
Ratelt regen / hevig heviger.
↓ ratelt over het asfalt ratelt regen hevig kritiek op rozelaar en taxi.
Regen hier hevig gezeik kritiek ratelt.

Iemand komt mee onder de luifel. Steekt een sigaret op. Komt mee onder de luifel en denkt: oude zomer. Toen een dichter genaamd Joos, of Jackson, & nog iemand, iemand genaamd niemendal. Furie. Alle doorlaatklepjes open. Furie. En alles spoelt weg, en alles spoelt weg. Wat het wonder relevant maakt, alles weg.

Gezeik regen van kanonnen het gebulder gezeik zegt Evelyn van het geluid van kanonnen lege straat.
Regen gezeik van kanonnen het gebulder wie vast zit zalig dit is gewoon zalig lege straat regen.
Van kanonnen het gebulder het geluid gezeik regen.
Het gebulder een auto Nils oppikken lege straat.
Gezeik regen van kanonnen het gebulder gezeik zegt Evelyn van het geluid van kanonnen lege straat.
Evelyn zegt relevanter dan het nieuwsbulletin een auto het geluid Nils oppikken.
Het geluid van kanonnen wie vast zit blijft zitten.
Van kanonnen het gebulder het geluid gezeik regen.
Lege straat regen van kanonnen het gebulder wie vast zit op de tweede verdieping informatief.

Regen gezeik van kanonnen het gebulder wie vast zit zalig dit is gewoon zalig lege straat regen.
Gezeik regen van kanonnen het gebulder gezeik zegt Evelyn het geluid van kanonnen lege straat.
Van kanonnen het gebulder het geluid gezeik regen.
Het gebulder een auto Nils oppikken lege straat.
Wie vast zit het nieuwsbulletin van kanonnen het gebulder gezeik zegt Evelyn volle maan.
Zalig dit is gewoon zalig lege straat regen lege straat het geluid Nils oppikken wie vast zit zalig dit is gewoon zalig informatief.
Lege straat regen van kanonnen het gebulder wie vast zit op de tweede verdieping informatief.
Regen gezeik van kanonnen het gebulder wie vast zit zalig dit is gewoon zalig lege straat regen.

Kijk naar de maan! Daar is de maan! Boven Sint-Jacobs inderdaad licht ternauwernood zichtbaar een maanbol op in de plooien van het regengordijn. Dit ter informatie.
Zonder paraplu, naakt als het ware, rennen in straatpak ternauwernood aan het bulderend gezeik ontsnapten over het wegdek. Alles stroomt, gorgelt, klettert. Asfalt wordt voetpad en voetpad rivier en rivier wordt wegdekriool. Extatisch geroffel. Een vraag dringt zich op. Tot iemand zegt: binnen 5 minuten is 't over.
Wie zich toch op straat waagt, Simon bijvoorbeeld, die gauw navolging kreeg, Nils zo leek het was er al een eeuwigheid vandoor, rent in plooien, zigzag, struisvogelnaakt, ternauwernood zichtbaar naar het sine qua nada van een of andere eindstreep. Iemand steekt een sigaret op. Een dichter genaamd Joos of Jackson. En denkt: oude zomer. Mauro die er bij komt zitten en met Joos of Jackson staart naar de asfaltrivier, de geile voetpadbeek, roerloos agglomeraat van eind- tot eindstreep, en de maanbol feller, bijna vloeibaar.
En dan gaat het een twee drie hop liggen. Op en alles uit. Taxis schuiven in spiegelbeeld over het asfalt en ook het bestek licht op, de borden, een rozelaar, het zebrapad.

Geen opmerkingen: