woensdag 30 mei 2018

dinsdag

traag. zo is haar natuur. wij vermoeden dat ze altijd traag was, traag stijgend, traag als ze naar beneden komt. wij, dat zijn jij en iemand, veronderstel ik. ik en nog iemand, veronderstel je. de mogelijkheden zijn onbeperkt. nu ja, onbeperkt, onbeperkt. onbeperkt omdat we niet weten hoeveel het er zijn. een gek kan één mierennest tellen, twee desnoods, drie, en een voetnoot met de vijfhonderdduizend tabellen van alle mogelijke afwijkingen, alle mogelijke en alle onmogelijke afwijkingen die zich voorgedaan hadden kunnen hebben. het onderzoek gaat uit van veronderstellingen die wel of niet met een bepaald of onbepaald aantal feiten samenvallen. de premisse van het waargenomene valt uiteen in ongelijke delen. het onderzoek is de vraag of er onderzocht hoort te worden, en dan wordt er onderzocht of niet onderzocht, wat in sommige gevallen tot een conclusie leidt die in vraag gesteld zal worden. zo is het nu eenmaal, het schiet niet op.

je toon, mijnheer, is naïef, wat ontbreekt, hoogstens het vermogen om te aanbidden, radicaal, wat je door anderen toegestopt werd.

traag is de rivier. zo is haar natuur. wij vermoeden dat ze altijd traag was, traag stijgend, traag als ze naar beneden komt.

Geen opmerkingen: