zondag 9 oktober 2022

zondag

 


VRON. Tweevaksbaan. Voormiddag. Lineaire wolkjes (niet op de foto, hoger). Brede berm met het industriële complex van pâtissier Pasquier vlakbij. Ter rechterzijde. Een witte omheining bakent het terrein af. Asfalt. Links een bomenrij en een zorgvuldig getrimde meidoornhaag. Af en toe een auto naar Abbéville of van Abbéville in noordelijke richting.


RUE. Tweevaksbaan met brede grasberm. Een kale akker, villa's en tuinen, diverse boomsoorten, industriële nederzettingen, een in kreupelhout weggezakte schuur, het geluid van een zich verwijderende auto, rillende grashalmen, niemand.

AULT.

EU.

Geen opmerkingen: