vrijdag 13 maart 2015

RE: de feiten

op een plat vlak zo kwamen ze terecht alsof hiermee opeens niets gebeuren moest
zo kwamen ze terecht zonder volgorde zonder vooraf bepaalde plek maar wel allemaal binnen de tijdspanne van het ogenblik
op het platte vlak maakten ze soms een buiteling vaak net door een niet te benoemen afwezigheid van data en gewicht
een buiteling soms over het platte vlak soms over een naakte welving
zonder dat ook maar iemand de naakte welvingen van stof en vocht van andere minder naakte feiten onderscheiden kon
zo dik zijn ze nu ook weer niet zei iemand
niet zwarter dan het zwart van roest en in de fik
niet stoffiger dan het spoor dat het water liet of in het stof van het stof de niet te benoemen besprenkeling
wel hadden ze alle exact dezelfde afmeting elk feit niet hoger lichter of zwaarder dan het ander
het dikkere bij nadere beschouwing niet dikker dan wat het iets dunnere bood
zo dik zijn ze nu ook weer niet zei iemand
het was bovendien ook allemaal hetzelfde
zonder uitzondering hadden ze het platte vlak vergelijkbare formules identieke afmetingen
eenmaal op het platte vlak terechtgekomen
in de tijdspanne van het ogenblik aan elkaar verwant
en na verloop van tijd week zacht en stoffig wordend

Geen opmerkingen: