zaterdag 29 juni 2019

[ ]

I should have learned from my reading that such misfortunes have to happen, lees ik. Packing My Library, bladzijde 40, Alberto Manguel.
Van Manguel heb ik drie boeken gelezen en telkens weer had hij het over Dante. Hij is bibliothecaris in Buenos Aires, directeur van de Borgesbibliotheek.
En ik lees, lees, ik lees, lees de boeken, boeken die ik nooit of zelden uitlees, vijftig boeken tegelijk.
Van de in het Nederlands gepleegde boeken Rokus.
De op een na belangrijkste foto is de foto, van de foto's die ik ken, is de foto die Seelig van Walser nam.
Met foto's is het natuurlijk wel zo dat het geen zak uitmaakt.

Geen opmerkingen: