dinsdag 4 februari 2020

een avond

De avonden zijn wat ze altijd geweest zijn, we zeiken een pot weg en eindigen met links rechts, links rechts, links rechts.
Vlaanderen is het gebied ter rechterzijde. In veld en beemd krioelt het hakenkruis. Op tafel hebben we rijst met curry.
Has it a two curry movement, vraagt de persoon die tegenover me aan tafel zit. En ik denk, dus ik besta.
Yes, of course, zeg ik, there's always at least one curry extra. If you get short on the first, get to the second.

Geen opmerkingen: