zondag 8 januari 2017

vrije val

VRIJE VAL

[2]

Op maat gemaakt, tegendraads. Valt.

Valt in het vroege licht,
valt in het late licht,
valt in het witte licht,
valt in het dode licht.

Op maat gemaakt als een haring voor een graat.

[3] [vrije val]

insteek Vroeg in de zomer viel een blad uit die boom daar. Ik zag het blad vallen. Of: iemand zag het. He ja, ik heb het gezien. [Dat heb ik gezien.]
titel vrije val
Het valt uit die boom daar. Ik zie het vallen. Het maakt een schroefbeweging. Schroefbeweging: [voorbeeld] het boort zich in het harde licht.
Twee bedenkingen. (a) Gebeurt het op het noordelijk halfrond, (b) Valt het als eerste?
[a] Ja.
[b] Geen idee.

Locatie: Beverhoutplein, vlak bij Sint-Jacobs, 9000 Gent. Noordelijk halfrond.
Tijdstip: 12u. Zomer 1986. [vroege zomer 1986] Witheet licht. Middag. Op het plein is niemand.

Het valt als enige. Dit is een lichte overdrijving. Een goedkope veralgemening. Globaliter: Gezien binnen het geheel van noordelijke en zuidelijke hemisfeer,
valt het blad in de noordelijke hemisfeer [uit nog te preciseren boom], op hierboven aangegeven locatie, Beverhoutplein, Sint-Jacobs, Gent,
en maakt het hierdoor ten op zichte van de zuidelijke hemisfeer een stijgende beweging?
Nee. Om die reden, zoals aangenomen werd, is de aarde plat. [mogelijke conclusie]

Acht meter vrije val. Een discipline. Geen hindernissen tussen okselknop en tegel. Een schroefbeweging. Valt, boort zich in het volle licht. Tijdstip: het middaguur. Witheet zonlicht. Jaartal: 1986. Maand: juni. Atmosferische kwalificatie: zomer. Omstandigheden: zwaar, hard.

Twee bedenkingen. 1. (a) Het schroeft zich in de leegte (diepte onder, afstand tussen). (b) De leegte is overal. (c) Overal zijn identieke bomen.
Of: Op veel plekken zijn identieke of min of meer identieke bomen. Het noordelijk halfrond staat er vol mee.
Op veel plekken staat het er vol mee.
Op andere plekken staat er hier en daar eentje. Niet genoeg om het veel te noemen.

2. Het is geen dodelijke val. Als over zelfde afstand een fles valt, is ze kapot. [Guido De Bruyn hierover: Soms valt een glas en breekt niet.
In acht genomen de te overbruggen afstand breekt het glas dit keer wel.] De fles gaat aan scherven.
[Probeer een vlakgom.]
Als ik met zelfde afstand onder me (diepte onder, afstand tussen) uit het raam val en op straat beland, overleef ik het niet.
Lekker zit het in elk geval niet.
Chet Baker viel uit een raam in de binnenstad van Amsterdam. Over de precieze omstandigheden is weinig bekend. Hij heeft de val niet overleefd. Wie nog?

Als een blad [uit nog te preciseren boom] over exact dezelfde afstand [of een min of meer identieke afstand] omlaag komt, komt het zonder erg daar neer waar het terechtkomt.
Er komt geen verbandkistje aan te pas, geen loeiende sirenes en zich reppende infirmières, geen opgewekte nabestaanden.
Er komt geen fanfare de hoek om een marsje spelen. Niemand komt een kijkje nemen. Er doet zich geen opstootje voor. Het wordt niet opgenomen in de notulen van. Op een kamer op het tweede van een huis in de Wolfstraat oefent iemand de derde etude van Chopin.
Het staat niet als bezienswaardigheid genoteerd in de stadgids. Bouvard en Pécuchet hebben ander besognes.
Het is een wat ongelukkig moment bovendien: in de zinkende hitte op het plein is niemand.
[Vrijblijvende opmerking, opmerkeningen van persoonlijke of filosofische aard.]

Teeuwen: He blad, wat doe jij nou.
Geen apostolische commentaar.
Niemand komt opmetingen verrichten, nadarafsluitingen plaatsen, krijtlijnen aanbrengen. Lodewijks misschien.
Als al iemand het had opgemerkt, dan werd het niet ernstig genomen.
Niemand gaat moeilijk doen. Een blad valt uit een boom en dat gebeurt op het noordelijk halfrond rond deze tijd van het jaar zo ongeveer elke dag. Niet alleen hier, ook daar, ginds, overal.
Hoogstens in te schatten als het naamkaartje van een boom.
Alleen een hond had er naar omgekeken.

Geen opmerkingen: