zondag 19 december 2010

zondag 19 december


Willy had het op de radio gehoord, zei hij: Captain Beefheart is dood.
Ook Kris had het op de radio gehoord waar iemand aan toevoegt dat ze het alleen op Klara over de dood van Beefheart hadden gehad.
Ik klik de site van De Morgen aan. Onder Media & Cultuur staat iets over Prins Harry: Harry kreeg een award voor liefdadigheidswerk in Lesotho.
Hadden ze net zo goed kunnen uitreiken aan iedereen die er wegbleef.
En de doodskist van de moordenaar van JFK werd geveild.
Cultuur op maat van Jan en alleman: wegzakken in stront.
De site van The New York Times biedt een uitgebreid overzicht van het werk van Captain Beefheart. Het gesprek komt op Zappa.
Jeff Beck zou over Zappa gezegd hebben dat hij Zappa als gitarist beter vond: beter dan Jeff Beck.
Jeff Beck kent elk plekje van z'n gitaar, legt Willy uit: voor-, onder-, achter-, zijkanten.
En John Mayall heeft 73 albums uit.
Nu we het daar toch over hebben, er is nog een gitaar, zegt Willy. Maar die naam weet hij zich niet meteen te herinneren.
Die heb ik nog in het Colosseum meegemaakt, mijmert Willy. Mick Jagger heeft er nog mee gespeeld. Die gast heeft nog meegespeeld op een plaat van Kevin Coyne.
We raken het er niet over eens of Zappa ok is tot eind of tot midden jaren zeventig.
En dat dus Jeff Beck zei dat hij Zappa beter vindt.
En opeens herinnert Dee zich de naam: Alexis Korner.
Alexis Korner, dat is de blanke blues, daar komt John Mayall vandaan en Mick Jagger en die lui van Colosseum.
Niet John Mayall heeft de blanke blues geïntroduceerd, verduidelijkt Willy, dat is de vergissing: niet John Mayall heeft de blanke blues geïntroduceerd.
Hoe schrijf je dat, vraag ik, met een C?
Met een K, Corner schrijf je met een K, blaft Willy.
Over Zappa hebben we gezegd wat over Zappa te zeggen viel, dat hij het was die Beefheart aan een platencontract geholpen had, dat ze samen op school gezeten hadden leken we geen van allen te weten, en dat Beck ooit beweerd zou hebben dat hij Zappa beter vond, beter dan Beck. Het gesprek komt op The Sex Pistols.
Fuck, ik vergat Zappa te vermelden. Ik neem de in zeven haasten in het Moleskineschriftje gekriebelde notities door: Zappa ontbreekt.
'Ja, tenslotte heeft hij de kapitein aan een platencontract geholpen,' schrijf ik. Het is Willy die dat gezegd had.
& Never Mind The Bullocks hebben ze niet eens zelf gespeeld, merkt Willy op: Chris Spadding heeft de gitaar ingespeeld.
Mooie anekdote: Spadding en Riguelle backstage, Riguelle die aan Spadding vraagt mag ik je gitaar eens proberen, en geen noot uit die gitaar van Spadding krijgt.
Spadding stemt z'n gitaar op zo'n manier dat alleen hij er op spelen kan.
Willy: En Fred Frith is begonnen bij King Crimson.
Wat een discussiepunt wordt, Guy oppert dat hij dat moeilijk geloven kan, dat Fred Frith bij King Crimson begon.
En zo blijven we bezig.
Assange, merk ik op, wordt aangerand door twee vrouwen en gearresteerd omdat hij ze verkracht zou hebben.
Wereldwijd: een ruk naar rechts. En in Vlaanderen, 't zijn triestige tijden.
En dat is een eufemisme, grijnst Dee: 't Zijn triestige tijden.
De tyrannie van de mediocriteit. 't Zijn triestige tijden.
Ik wil niet in herhaling vallen, grijnst Dee: Het zijn triestige tijden.
Weet ge hoeveel dat kost, vraagt Kris, een kruisboog.

's Avonds, aan de computer, thuis, het tijdstip is 20:25, stel ik vast dat 386 mensen op de crox-site zitten. 386.

Geen opmerkingen: