dinsdag 2 februari 2016

dinsdag 2 februari

Transcriptie van Saturday 2 February, The Virginia Woolf Diary volume 4; Penguin Books, 1982; p. 276-277, FEBRUARY 1935.

Sociale fraude noemen ze het, zei de persoon die over de filet americain gebogen zat. Hij zei het zonder de dame aan te kijken, ze zaten toch al niet aan hetzelfde tafeltje, en zonder zich rekenschap te geven van het feit dat de dame, die de stoverij besteld had waar ze graag de kroketten bij wilde waarvoor het huis bekend stond, over een krant gebogen zat, ongetwijfeld de editie van die dag, dinsdag 2 februari 2016, en de bladzijde met het artikel over sociale fraude nog niet gelezen had kunnen hebben daar zij sinds langere tijd met onbesliste blik naar een op de derde bladzijde afgedrukt werk van Hiƫronymus Bosch had zitten kijken. Ze noemen het sociale fraude, voegde hij toe, voor de volledigheid, en proberen tegelijk de miljardenfraude van multinationals en mandatarissen als een aalmoes te slijten. Hij zat naar de filet americain te kijken, stak z'n vork in het slaatje, het blauwe maatpak zat niet zo strak meer, naast de vork bevond zich een boek van zekere omvang, hij leek aanvaard te hebben dat het met de dame niet tot een gesprek zou komen, en zo had hij haar natuurlijk evenmin kunnen vertellen dat hij in het zwart gewerkt had voor de belastingsdienst en tol en roof als een en hetzelfde zag.
Zelf had ik met een loodgieter te maken die zich gedurende ongeveer vijftig minuten met de geiser in het atelier bezighield en reeds tijdens het los- en vastschroeven van vijzen en bouten over zijn kunstverzameling begon, een verzameling waar hij recent een ets van Leon Spilliaert aan toegevoegd had.

Geen opmerkingen: