maandag 12 februari 2018

O

[E = mc²] x 0 = 0

Axiomatische opmerking 1 : = kan zich niet tussen [ ] bevinden.
Axiomatische opmerking 2 : een getal kan niet door 0 gedeeld worden.

Commentaar op axiomatische opmerking: [+ : +] x [: + :] = 0

waaruit volgt

0 : 0 = 0

Wat is een axioma? Een axioma is een onbewezen maar als grondslag aanvaarde stelling. Het is een onomstotelijke waarheid.
In de veertiende, herziene uitgave van Van Dale, het grootwoordenboek van de Nederlandse taal, die uit 2005, staat het woord axioma in het eerste deel op bladzijde 166.

Het axioma is bijna altijd een zwaktebod.

=, verneem ik, kan zich niet tussen [ ] bevinden. Waarom kan het niet? Omdat het niet kan, antwoordt de gesprekspartner, die biologie studeerde. Kortom, [E = mc²] x 0 = 0 kan niet. [de relativiteitstheorie van einstein] x 0 = 0 zou wel kunnen.

Nog zoiets: voor het delen van getallen door 0 hebben ze geen oplossing. 9 gedeeld door 0 zou dus simpelweg niet kunnen. Er is geen oplossing voor.
Wat wil dat zeggen, 9 gedeeld door 0. 9 gedeeld door 9 : 9 wordt 9 keer gedeeld. wordt 9 keer in gelijke hoeveelheden gedeeld. 9 gedeeld door 2 : 9 wordt 2 keer gedeeld. wordt in 2 gelijke hoeveelheden gedeeld. 9 gedeeld door 1 : 9 wordt 1 keer gedeeld. met andere woorden 9 wordt niet gedeeld. 9 gedeeld door 0 : 9 wordt 0 keer gedeeld. 9 wordt niet gedeeld. dat is wat het wil zeggen, 9 gedeeld door 0 : 9 wordt niet gedeeld.

De revalidatietheorie. [kut : lul] x 0 = 0.
Heelal x 0 = 0. Ook halal x 0 = 0. Heelal = 0 : ondeelbaar. Heelal vermorzeld door nul. Heelal verschrompeld tot nul. Heelal geëxploiteerd door nullen. Verdonkermaand door. Gevierendeeld, in stukken gesneden, kleine stukjes, geatomiseerd, door de snippermachine gehaald, uitgekotst. Nul.
(Ik heb opeens een ontzettende afkeer van het etende dier. Uitpuiling, afzichtelijke uitpuiling van smaakpapillen.)

Alles x alles = nog meer van alles. Alles : alles = niets. Niets x niets = niets.

Het postmoderne academisme is een uitzichtloze situatie. Axiomatisch. Er zijn geen kruiwagens meer. Het is kauwen, herkauwen, bekampen, uitspuwen, salonjaren 60, salonjaren 70, salonjaren nul, moderniteit : moderniteit = moderniteit : post-moderniteit = post-moderniteit : revalidatie = nog meer moderniteit = post-historische moderniteit = Übermoderniteit. Alles gecodeerd, gedoceerd, geïnstitutionaliseerd, geacademiseerd, gemeten, gekrompen, uitgezet. Ophoepelbaar. Kut en lul gereduceerd tot pastilles. Academisch gekutlul.

E = MCrap

Geen opmerkingen: