woensdag 15 juli 2009

dinsdag 14 juli

De katten betrapt terwijl ze in de pot met reukerwten een hazenslaapje deden. Schuld en onschuld hebben geen dierlijk equivalent.

Een andere keer zitten ze in de doos. Plato kennen ze niet, de bevindingen van Darwin zijn niet vertrouwd, van Kant hebben ze geen kaas en de doos, die zich op een tijdelijke boekenstapel bevond, tuimelt ondersteboven. Het is een onverwachte gebeurtenis die de kat dermate verrast dat zij zonder verhaal in het binnenste van de doos belandt. Ze tuimelt mee in de tuimeling.

Een ogenblik later zit er een op de geopende binnenzijde van het boek, bladzijde 41 van Verzamelde Gedichten van Kavafis, de editie van Polak & Van Gennep uit 1979. De ander heeft zich tevreden gesteld met het feit dat ze in de doos terechtkwam.

Geen opmerkingen: