zaterdag 31 juli 2010

zaterdag 31 juli

Een jaar geleden was het. Van Ryssen die zegt dat hij van plan is om de encyclopedie naar het Engels te vertalen.
Af en toe stuurde hij een vertaling door. Op wat tikfouten na zag het er goed uit. 50, zeiden we. Als hij er 50 had, zouden we 't online gooien. 50 en van elke letter minstens 1. Zo hadden we 't afgesproken, 50 en van elke letter 1.
Er gaat wat tijd over. Een van de eerste vertalingen, eind januari al als ik het goed heb, van het trefwoord croxhapox, in de encyclopedie is het een trefwoord, leest als een trein. Van Ryssen spaart tijd noch moeite om de neologismen en soms rare zinswendingen zo goed en zo kwaad als 't gaat bij te benen. Een vertaling is niet zomaar een vertaling, dan zou een machine het kunnen en er is geen vertaalprogramma, hoe goed het programma ook wezen mag, die de ziel, het ritme en de oorspronkelijke intenties vatten kan, de vertaler staat voor de onmenselijke taak om de hele tekst opnieuw te schrijven, niet woord voor woord maar met het taaleigen van de andere taal terwijl hij op geen enkel ogenblik de oorspronkelijke intenties over het hoofd mag zien.

Twee weken geleden gingen de eerste 50 stukken online. 75 intussen. Ik grasduin.

Geen opmerkingen: