vrijdag 17 februari 2012

een commentaar op (1)

Deze blog heeft 21 niet gepubliceerde commentaren. De auteur van de blog beslist of de commentaar wel of niet gepubliceerd wordt.
Alle recente commentaren stond ik toe met als supplement de overweging dat het best interessant kon zijn om te onderzoeken wat er zou gebeuren als ik op elk van die commentaren een reactie poste. Wat de auteur als reactie op die reactie schreef, hoefde niet samen te vallen met wat ik over de materie te zeggen kon hebben.
Zelf vind ik het experiment van het betekenis- en taalspel interessanter dan die ene halve waarheid die met een of andere bewering over het podium draaft, zich in de schijnwerpers plaatst en sukkelt met wat hij/zij eigenlijk had willen zeggen.
Ik besloot om het te spelen en af te wachten wat het worden zou. Als aanleiding nam ik een bewering over waarheid/leugen en het vermeende bestaan van god. Leugen, waarheid, en wat is het beginsel, dat levert de facto een interessante driehoek.

Je kan namelijk best beweren '1 Als je weet dat hier een hand* is, dan stemmen we verder met alles in,' Wittgenstein citeert G. E. Moore, maar wat wordt het als je de leugen als uitgangspunt neemt, dat god bestaat en dat die bewering geen leugen hoeft te zijn. Wanneer het een leugen wordt en wanneer wordt het een leugen. Dat. Dient waarheid de leugen die we kennen, en omgekeerd, of hoe het zit.

Geen opmerkingen: