donderdag 2 februari 2012

uitkomst

Als het je beter uit komt, moet je liegen. Hij zei het zonder blozen of wat ook, omdat hij nu eenmaal niet beter weet. Je kan er een graag geziene persoonlijkheid mee worden of een beroemdheid, desnoods, waar houdt het op. Buiten de leugen is geen areaal meer, het gebied is zo onbegrensd dat je niet eens op een stoel plaats nemen kan zonder alleen op die stoel plaats te nemen. Alles wat je aanraakt, verandert in het goud van nog een leugen en je moet blijven liegen, zonder heb je geen leven meer.

6 opmerkingen:

Jokkebrok zei

dat hij leugens absoluut als formaliteiten beschouwt.

Anoniem zei

Uiteraard. Off the record zou Berlusconi net hetzelfde gezegd hebben.
Met elke leugen daal je af in de kerker van een geestelijk failliet tot je zo diep belandt dat geen mens helpen kan. In die duisternis is het genot van de leugen inderdaad niet veel meer dan een formaliteit.

Johan Anthierens zei

" De waarheid liegt in het midden. "

van zei

Wat Anthierens bedoelt, is: er is geen waarheid. In de kern van elke waarheid zit het tegendeel. Dat is wat Anthierens bedoelde. Dat en, om met Wittgenstein te spreken, dat er geen waarheid is.
Wat Anthierens bedoelt, is: elke waarheid is een leugen.
Los daarvan is er de zekerheid, om nogmaals met Wittgenstein te spreken, waarom niet: een hand is een hand.

Jokkebrok zei

dat er niet gesproken kan worden over wat waar is. Waarheid lost op in de verbeelding zoals denken met woorden en concepten. Het midden als compromis is altijd een leugen... iets wat dagelijks geïllustreerd wordt door politieke breinen.

van zei

Over waarheid spreken, dat doet de leugen. Ze doet en kan niet anders.
Het compromis, het midden tussen al of niet ingebeelde uitersten, is overigens lang niet altijd een leugen. Hier had ik bijna ,integendeel aan toegevoegd. Wat de politieke breinen dagdagelijks illustreren is dat ze zo vol zitten van andere belangen dan zuiver politieke dat ze niet anders kunnen dan in het midden tussen twee of nog meer leugens nog een leugen te serveren.
Wat de verhouding waarheid/leugen onvolmaakt maakt, is dat waarheden ingebeelde dingen zijn. De verbeelding en de leugen hebben zo goed als altijd een direct verband met feiten, bepaald of onbepaald.
Waarheid derhalve lost niet op in verbeelding, het lost op in de feiten.