donderdag 26 februari 2015

alfabet

de Valenciennes, Pierre We hebben het over Camille Corot. X suggereert Pierre de Valenciennes. De Valenciennes komt voor in Corot in Italy. Toen ik laatst in Parijs was, zeg ik, met laatst bedoel ik 2010, en in het Louvre langsging, kon ik de zaal met Corot maar niet te vinden. Het was een donderdag. In een van de zalen, na tevergeefs gedurende minstens een half uur naar de zaal met Corot gezocht te hebben, sprak ik een suppooste aan. Ah mais, monsieur, le dix-neuvième est fermé. Fermé, mais comment, zei ik. C'est jeudi, monsieur, zei de sympathieke suppooste. Madame, zei ik, écoute, et écoutez moi bien, il faut que je vois Corot au'jourdhui, maintenant, tout de suite. C'est impossible, zei ze. J'ai un rencontre avec Monsieur Corot, zei ik. Ze glimlachte, herhaalde wat ze gezegd had, dat de negentiende eeuw gesloten was. Madame, c'est une necessité, zei ik, je vous en prie, demandez au directeur... C'est vraiment impossible, zei de suppooste. Ze glimlachte, een waarlijk heel erg sympathieke en goedbedoelde glimlach. Meteen hierop verliet ik het Louvre. X raadt me aan om nader kennis te maken met de Valenciennes. We zijn het erover eens dat Corot in Italy een verrassend interessante publicatie is. Het plein air schilderen, zegt X, zou aanvankelijk niet meer dan een spelletje geweest zijn. De Valenciennes schrijft hierover in Traité de peindre en plein air. Er was een vooraf afgesproken tijdspanne die men respecteren moest.
Klee, Paul De dagboeken. Moeilijk te vinden. X zegt dat hij er tweeduizend Belgische francs voor neertelde. Ook Y heeft een editie van de dagboeken van Paul Klee. Moeilijk te vinden.
quote Hoe meer het blinkt, hoe meer dat het stinkt.
rijt Rijt ontstaat als hevige regen over het uiterwaard zeikt en de weiden zo vol komen te zitten dat het regenwater in kleine, dunne stroompjes tussen de graszoden beekwaarts vloeit. Deze dunne stroompjes worden het rijt genoemd.
studenten De studenten, zegt iemand, dat komt tegenwoordig altijd later. Vlot meer dan honderd, merk ik. In de hall is een gekrioel.
Wu Weng Het gesprek komt op Wu Weng Tse. Letterlijk vertaald, merkt X op, zou het nietskunner betekenen. Hij die niets kan, van wie Der Mann Ohne ongetwijfeld een nazaat is.

Geen opmerkingen: