zondag 22 februari 2015

inflatie

TIPS VAN DE CULTUURREDACTIE - 10 exposities om niet te missen - De 5 beste boeken van de week - de 7 beste cd's van de week - De 8 beste films van de week.(1) Van / de / week. Volstrekt imbeciele tijdsbepaling, verwant aan waar ik niet naar uitkijk / vandaag in geen geval zou willen missen / kunnen we het A.U.B. over wat anders hebben. Mijn tip aan de cultuurredactie: spring in de Leie. De 8 beste films van de week? Volgende week zijn ze niet meer de moeite waard om bekeken of besproken te worden? Waarom worden ze dan gemaakt. De 5 beste boeken van deze week en volgende week opnieuw 5 beste boeken? Daar heb ik geen tijd voor.

Dit zijn de beste boeken van mijn week.(2) De wandeling van Robert Walser, een uitgave van Lebowski. Uit het Duits vertaald door Machteld Bokhove. Laten we niet moeilijk doen over de eerste zin, Op een morgen, toen mij de lust bekroop een wandeling te maken, zette ik mijn hoed op mijn hoofd, liep mijn schrijf- of spookkamer uit en de trap af om haastig de straat op te gaan. Deze zin zegt weinig over wat mij, de lezer, wacht. Ik verneem weliswaar dat het ochtend is, dat de protagonist opeens zin heeft om een luchtje te scheppen, negentiendeeuwse clichés als wat voor hoofddeksel of aanverwante vestitude kom ik niet te weten, wel dat hij zijn spookkamer ontvlucht, de al of niet ingebeelde flarden van het meesterwerk, en de benen neemt. Old Masters van Thomas Bernhard, de Penguin editie waarin ik op bladzijde 156 ben aanbeland, De ringen van Saturnus van W. G. Sebald, een Engelse pelgrimage, en het heugelijke feit dat ik ook dit boek niet in één ruk uitlees, integendeel, het met mondjesmaat tot me neem. NEGEN verschillende stillevens TXT ten slotte, een Voorkamereditie. Het zijn geen boeken van één week, geen fastfood die ik verstrooid tot me neem, het zijn boeken in de buidel van een traag genot, boeken waarin ik gulzig lees en traag, een bladzijde uit slechts één van die boeken biedt me ongetwijfeld meer dan wat voor reeks 5 beste boeken van de week, ondanks de spotprijs van het genre.(3) Nul voor de prijs van vijf.

(1) De 10 meest belangwekkende tweets van een seconde.
(2) Een week die op onnavolgbare wijze sinds meer dan een halve eeuw meestal biedt wat tot het beste hoort van wat ik - gelukkig maar - over het hoofd zag.
(3) Alles herleid tot de macht van alles: niets.

Geen opmerkingen: