donderdag 26 april 2007

woensdag 25 april

14u

Uit crox2 komt het doordringende geluid van een zaagmachine. Dirk Zoete is er aan het werk. Hij construeert de moule voor een betonnen sculptuur die ter plekke vervaardigd zal worden. De moule heeft een diameter van circa drie meter. Het binnenwerk is vervaardigd met plooi-mdf. De moule is een werk op zich.

In crox3 is licht maar Peter Morrens is er niet. In de corridor is het latwerk aan de muur ter linkerzijde over een afstand van twintig meter doorgetrokken tot vlakbij de doorgang. In de ruimte zelf is op het eerste zicht niet veel veranderd.

Er is post van een in digitale postproductie van foto's en video's gespacialiseerde firma: YOUR IMAGE, OUR PASSION adverteren ze. Ook de uitnodiging van een nieuw project van Tinka. In de kubusruimte heeft Merlyn nog een couchke over het blauwe vlak aangebracht, tenzij hij dat eerder al deed. In de afvalemmer zijn geen sporen terug te vinden van het rode en het gele vlak.

Dirk verstevigt de geonduleerde binnenvorm van de moule. Hij bevestigt dat de betonnen sculptuur na het project noodzakelijkerwijs vernietigd moet worden. Het ding wordt een kolos van gauw duizend kilo en niet alleen te zwaar, ook te groot om nog uit de ruimte te verwijderen. Met de voorhamer tot brokstukken herleiden, iets anders zit er niet op.
Je zou ook tussenschotten kunnen gebruiken, poneer ik.
Dat hij dat inderdaad overwoog, zegt hij. 'Maar ook dan... De ruimte die ge nodig hebt om dat te stockeren...'

Geen opmerkingen: