zaterdag 27 februari 2010

zaterdag 27 februari

Rond een uur of zeven, ik ben eerst nog bij Melanie langs geweest, belanden we in de Art Cube waar de Haïti-benefiet plaatsvindt. Op de organisatoren en wat crew na is er geen kat. Van een van de organisatoren verneem ik dat de veiling een flop werd, er kwam geen mens op af, van een ander dat het toch redelijk meeviel.
Van TSP hadden ze verwacht, vernemen we, dat die tijdens de veiling zouden spelen. Wat bedoelen ze. Van de een vernemen we dat we op het podium komen, van een ander dat daar geen sprake van is, van weer iemand anders dat hij er wel voor zal zorgen dat het voor mekaar komt. Op dat moment hebben we al geen zin meer.
Later en langs z'n neus weg, alsof het om een grapje gaat, iets wat er in het geheel niet toe doet, heeft een van de organisatoren het over hustling. Collins Cobuild, our English Language Backup, zegt hier het volgende over:
hustle, hustles, hustling, hustled; an informal word. 1 If you hustle someone, you make them move quickly, often by bumping them and pulling or pushing them along. EG Anyone who protested would be hustled out by a couple of cops... He hustled Franny through the door.
2 hustle is a situation or feeling of excitement, activity, or confusion. EG I loved the hustle and the feeling that you were among friends... the hustle and bustle of Marseilles.
hustler A hustler is a person who tries to earn money or gain an advantage from any situation they are in, often by using dishonest or illegal methods; used mainly in informal American English. EG ...a haunt of pimps and bookies and hustlers and dope peddlers.

Rond een uur of negen zitten we gezellig bij Merlyn en Lucia thuis, er is cava, de gastheer zorgt voor een kruidige spaghetti.
Het gesprek komt op Cassavetes. Van Cassavetes hebben we blijkbaar elk een andere film gezien. 'Kunstenaars die naar foto's werken,' grapt Michaël, 'zouden moeten gekruisigd worden.' Citaat. Kunst macht frei.


't Is beter goed kakken dan slecht vrijen, zeggen ze in Murcia.

Geen opmerkingen: