maandag 1 november 2010

ratata

PAF.

Het vliegje is er geweest. Knal op de zin "A new starting point for anyone interested in Cynicism (or indeed
Zo aan uw eind komen. Maar Yolanda zong.
En schoon dat zij kan zingen.
COLLECTIONEURS, onderbrak de tegenstrijdige gedachte, ontroostbaar alleen reeds vanwege het feit dat zij in hoofdletters sprak
Wacht. En stop met dat lawijt, ik ga iets zeggen. Shit - ik ben het kwijt. Weg, FLOEP, kwijt. Kent ge dat? Het staat u helder voor de geest, het blinkt aan het plafond en almeteens, nog voor dat ge uw mond had kunnen open doen, niks niemendal.
Maar allez, godverdomme. En sta daar niet zo te staan, geit. Nee, 't is weg, ja, nee, ik ben het kwijt.
En stop met dat lawijt. (zonder stemverheffing:)
Stop met dat lawijt.

Zij slaat dus open een boek en leest. Hoe zacht en naakt en warm, bedenkt hij, vermoed ik, is haar vadsig lijf. Het boek valt open op bladzijde 210 ter linker- en 11 ter rechterzijde.
Bovenaan bladzijde 211 staan drie woorden, apart, ze lijken niet tot het massieve, tot een half vierkant samengeperste corpus van het tekstverloop te horen

The Ideal Cynic 211

en wat volgt, interesseert haar eigenlijk al niet meer. Hij zegt haar, ge gaat het niet geloven, zegt hij, terwijl hij naar de pickup stapt

Ik zou dat schrappen en vervangen door platenspeler, zegt ze. En leg eens iets op van Chet Baker.
Hij staat voor de pickup. Van Chet Baker hebben ze geen platen. Coke, dronkenschap, bedenkt hij, wat vangt Tuymans aan met de rest van de tijd die hem rest. Ik heb van Tuymans gedroomd, zegt hij. Zij luistert met een half oor. Het boek gleed open op bladzijde 31. De boekwijzer geeft aan dat het de bladzijden zijn waar hij was aanbeland. Haar blik dwaalt af naar de linkerbladzijde.

6. Things conventionally deemed necessary for happiness,

Ze drukt haar handpalm tegen het boek, de bladzijden voorin maken een dikke bult. Hij kwam de kamer binnen, hoort ze, ze stapt voorlangs en in een verbeelding die openvalt zonder dat dat bedoeld was, holt ze over een dienblad waarop iemand die ze verafschuwt een gigantische drol heeft gekakt, en van wat hij zegt, onthoudt ze alleen het laatste woord: koeien.

Geen opmerkingen: