zondag 28 november 2010

weekendalfabet

foto: Eric Pries, terug van weggeweest

homo anonimus Het anoniem. De anonieme mens, unaniem onbekend. De anonieme mens kiest voor het onbekende en avontuur. Hij reist in onmetelijke gebieden, de aarde is omgewoeld, het gras vertrappeld, honderdduizend voetsporen hebben zich dooreen gestapeld. Zijn spoor ontbreekt.
Het andere uiterste. Ge struikelt er over. Zonder bv's zouden ze bij Dag Allemaal niet eens weten waarover ze te schrijven hadden. Het is ook niet bij te benen eigenlijk, dat aantal bekende mensen tegenwoordig, terwijl je bekend natuurlijk net zo goed door onnozel vervangen kan, bekend onder voorbehoud.

iemand
Iemand telefoneert me. Ik spreek met iemand af. Iemand zegt je moet door de mist van het melkwegstelsel kijken. Ik heb een vriendin, zegt iemand, zij is gedoctoreerd op zwarte gaten. Iemand zegt dat Heidegger dat ook zegt. Iemand maakt foto's. De melkweg, zegt iemand, dat is ver van mijn bed. De Islam gedraagt zich zo achterlijk tegenwoordig, zegt iemand. Dat, zeg ik, is niet eens zeker. Is het lam of is het kip, daar hebben ze tijd zoet mee. Eind jaren tachtig, zegt iemand, liep in Algerije helemaal niemand gesluierd. De naam van Allah, merkt iemand op, wordt in olie geschreven. Els, zegt iemand, zit in Nijmegen.

foto: Martin Sommer maakt foto's van z'n crox-presentatie

invloed Invloed hebben op het ondenkbare. Een ondankbare taak. 'Heidegger zegt dat ook,' legt Leus uit, 'als ge mij begrepen hebt, hebt ge mij niet begrepen.'
Waarop Bart zegt: 'Ons denken is paradoxaal. En als ge dat overstijgt, dan zijt ge verlicht.'

Leus
In Marokko zag hij bomen die vol zwarte zakken hangen en daar heeft hij foto's van gemaakt.
Het risomatische denken waar Deleuze het over heeft, is lange tijd een vogue geweest. Het wortelstokdenken: de bedoeling van wat we denken is als gras dat zich aan de oppervlakte voortplant zonder een diepere betekenis te hebben.


moslim
Iemand vertelt dat een moslim aan iemand die ze kent had gezegd dat wat hij zonet had beweerd waar was omdat het in de koran staat, dat had die moslim gezegd. Het stond in het boek, zei de moslim, en om die reden was het waar. En toen had de persoon die met die moslim aan het praten was een boek uit z'n schoudertas gehaald, het op een bladzijde opengeslagen en gezegd, kijk, hier, lees maar, hier staat alles wat in de koran staat is onzin. De moslim reageerde onthutst.

museum Eric works in a museum for wallpaper, Kassel downtown. Nekropole is in a forest near the city. It is a graveyard for artists.

AMMA. A Museum for Miserable Art. A mask. De rotzooi.

quote Manuel writes in a notebook, Martin makes photos, Eric and Maya sit in a cafetaria and drink coffee and a tiny little tale later Alina and Violeta enter Lucas Munichstraat 76.

schorem
De barbaren: het religieuze schorem. Texas, Roeselare, Afghanistan.

Hoe het komt dat het er tegenwoordig zo achterlijk aan toegaat: materialisme. We zakken in een poel van hebzucht. Het drab staat tot de lippen, de modderige kelen kwaken, zo diep zijn we weggezakt. We zijn zo diep in de troep weggezakt dat we onvindbaar werden. Met troep valt te leven. Onderzoekers hebben ontdekt dat we niet anders deden dan naar troep kijken.

Stille Oceaan O wat is de Stille Oceaan stil. Ik hoor geen Stille Oceaan. O wat is ze stil. Ik hoor ze niet. O, o, o, Stille Oceaan, wat een stille oceaan. O, o, o, ze is naar boven gegaan, de Stille Oceaan is naar boven gegaan. O, o, o, de Stille Oceaan is naar boven gegaan. Hoor ik Stille Oceaan? Stille Oceaan, hoor ik Stille Oceaan? Wat hoor ik.

Iemand zegt: dat afval in de Stille Oceaan, 5.000 kilometer als het niet meer is, dat is een monument, menselijk erfgoed, dat hoort beschermd te worden.

Het licht van de binnenstad kleurt de nacht dof oranje.

Geen opmerkingen: