zaterdag 7 oktober 2017

the author the thief

7 oktober. Een project van Janes Zeghers. crox 548. In samenwerking met Jonathan Michels.
De tekeningen: werk van Jonathan Michels.
De performance: werk van Janes Zeghers. Beiden studeerden aan Luca. Het project The Author The Thief werd eind vorig jaar aangekaart, toen croxhapox nog in de Lucas Munichstraat resideerde:
Janes Zeghers zoekt online naar het beeldmateriaal dat Jonathan Michels gebruikte. Veel tekeningen, niet alle, hebben het wereldwijde web als brongebied.
Uit het totaal van meer dan tweehonderd tekeningen, die in ononderbroken rijen aan de wanden terecht kwamen, zes rijen, aan de korte wand alleen al vierenvijftig tekeningen, pikt Janes er eentje uit. Hij neemt plaats aan de rode tafel - tafel van heroïsche momenten, tafel die zich lange tijd onder de blackstraler (ook wel Blackie geheten) bevond, de blackstraler in de hall van het fabriekspand, tafel waaraan teamleden, vrijwilligers, bestuursleden, bezoekers en kunstenaars zaten en die hier, op de nieuwe locatie, een iets bescheidener functie heeft - en zoekt online naar hetzelfde, bijna hetzelfde of een vergelijkbaar beeld.
Tools: rode tafel, stoel, laptop, beeldscherm, printer, zoektermen.
De uit rode stippen samengestelde vogel wordt
De uit rode stippen samengestelde vogel wordt een blauwe vogel. De blauwe vogel komt op de plek waar de tekening met de uit rode stippen samengestelde vogel hing, de rode vogel
de rode vogel bovenaan een stapeltje met reeds gelokaliseerd beeldmateriaal. Aanvankelijk bedoeld als een tweedaagse performance, ook drie dagen had gekund, besloot Janes, besloten Janes en Jonathan, Janes de dief, Jonathan de maker, the author, the thief, besloten ze enkele dagen voor het weekend van de performance er aankwam om het tot één dag te beperken. Niet twee of drie keer vier of zes uur per dag maar één etmaal, van twaalf tot twaalf.
Zo is er altijd één tekening die zich niet aan de wand bevindt, tussen wat na verloop van tijd een conglomeraat van tekeningen en prints van het getraceerde beeldmateriaal werd,
tussen wat na verloop van tijd een conglomeraat van tekeningen en prints van het getraceerde beeldmateriaal werd,
maar op de rode tafel, tussen neusbeen en toetsenbord, het toetsenbord en de wereldwijde poel.

Geen opmerkingen: