woensdag 18 januari 2023

11

aynitl : food matters 11

his/her Statistics. De gender rate van Food matters = male +1,7; statistisch bekeken heeft een mannetjes- bijna twee keer meer kans om aan Food Matters deel te nemen dan een vrouwtjeskunstenaar; heeft een kunstenaar uit Bratislava minder kans dan een kunstenaar uit Maastricht; heeft een edelsmid uit Brakel minder kans dan een hoedenmaker uit Gent; heeft iemand met een maatpak als statussymbool of voorbehoedsmiddel; iemand die aan het KASK of aan Luca studeerde; die in België of niet in België woont; die het Centro cultural Cecilia Jimenez bezocht of niet bezocht; die een hond bezit of een dwergolifant; die het Suikerfeest viert of niet viert; of Fat Cat Day; van weegbree houdt of tulpen verkiest; links- of rechtshandig is (of beide); gedurende enige tijde als postbode gewerkt zou hebben; Espèces d'espaces las; astronaut had willen worden; geen solo of net wel een solo in Club Solo had; uit het blote hoofd weet wie Zapotek is; wat een hapax legomenon is; betekenis; wel of niet naar de ochtendradio luistert; bedenkingen heeft bij vrije markteconomie; recht op luiheid waardevoller acht dan recht op arbeid; zou een bloedhekel hebben of is verzot op televisie; maakt academisch verantwoord werk; gallery protected; kunstenaar dalend of kunstenaar stijgend; zou iemand die mediageil is; iemand die niet of iemand die wel in Comencino verbleef;; en, ten slotte, recent aan een overdosis commonplace bezweken (of zelf die overdosis is); [ ]

Geen opmerkingen: