donderdag 10 juli 2008

woensdag 9 juli

Frips is in het keukentje bezig. Marc heeft de lege bakken bier in de hall gestockeerd. De koffie is op. Ik fiets naar de Turkse kruidenier en zorg voor wat mondvoorraad. Er is post van Telenet en HDP; van Telenet een laatste verwittiging, als er niet meteen betaald wordt sluiten ze de verbinding af. Frips zet de grote middelen in en reinigt de vloer met eau de javel. Boven de lege bierbakken een wolk van fruitvliegjes. We mesten de kleine stockruimte uit, sorteren het afval - glas, hout, papier, gips - en rijden naar het containerpark van Oostakker. Regen. Later telefoneer ik naar de ombudsdienst van Telenet en daar verneem ik dat dat van die laatste verwittiging meer dan waarschijnlijk een vergissing is, op het accountnummer is geen openstaand saldo.

pas de deux

avond Viel en brak niet. Bruyn steekt een stick met het tekst- en beeldmateriaal van z'n Boonboek binnen, een manuscript uit 2004.
Awe Ewe Kwartet voor twee blazers, marimba & troubadourharp. De titel is ontleend aan 'De Gouden Vrouw' en de rots van Awe Ewe.
Barthes Door Roland Barthes (SUN, 1991, p. 14-15): De twee grootvaders Bladzijde 14: 'Oud geworden, verveelde hij zich. Altijd voor etenstijd aan tafel gezeten (ondanks het feit dat er steeds vroeger werd gegeten), leefde hij meer en meer voor de tijd uit, zo verveelde hij zich. Hij had niets te zeggen.' Bladzijde 15: 'Hij mocht graag programma's voor muziekuitvoeringen in schoonschrift opstellen, of koorlessenaars, kistjes of houten apparaatjes in elkaar knutselen. Hij had evenmin iets te zeggen.'
bastroubadourharp Hoewel het instrument, afgeleid van de troubadourharp, nog uitgevonden moet worden, is het heel erg geschikt als percussief basso continuo.
Bijl De S.M.A.K.-catalogus van Guillaume Bijl. Metonymie: Bruyn bladert in Bijl.
control Z
Op straat kinderstemmen. Een rustige avond en het ontwerp van een kwartet voor blazers (twee basklarinetten), marimba en troubadourharp. (de persoon die dat uit te voeren heeft, lacht zich een breuk)
kattebel Op ruitjespapier. woe 8.7.8. 15.30 'Hans, Deze stick bevat map met boonboekdata. "ge staat daar op het kerkhof van aalst bij het graf van louis paul boon" Ik moet deze stick absoluut terug hebben. Guido'
metonymie (de (v.)) 1 stijlfiguur waarbij in plaats van een zaak een andere genoemd wordt, niet op grond van een overeenkomst zoals bij de metafoor, maar op grond van een andere betrekking die tussen beide bestaat (bv. deel van een geheel), var. metonymia: Heidi leest Couperus, een boek door Couperus geschreven 2 (meton.) geval van metonymie (1), var. metonymia - (verandering van naam) Het Lexicon van literaire termen (Wolters Plantyn 1998, eerste druk) vult de in de Van Dale figurerende definitie aan met volgende gegevens: '(Gr. verandering van naam). Stijlfiguur (troop) waarbij een woord vervangen wordt door een ander op grond van een verband dat tussen beide bestaat, met uitzondering van overeenkomst of contrast (zie metafoor); vandaar ook figuur van nabijheid of contiguïteit genoemd. De naamsoverdracht kan op betrekkingen van verschillende aard slaan (ruimtelijke, logische, enz.) zoals:
-een deel voor het geheel; b.v. 'een vloot van 24 zeilen' i.p.v. zeilschepen. Men spreekt in dit geval van een pars pro toto.
-het geheel voor een deel; b.v. 'het huis stort in' i.p.v. het dak. Men spreekt dan van een totum pro parte.
-de bewerker, maker... voor het gemaakte, o.m. de naam van een godheid of persoon voor het terrein waarop de godheid werkzaam is of een voorwerp dat door die persoon gemaakt of met die persoon verbonden is; b.v. Venus i.p.v. de liefde; een Rubens i.p.v. een schilderij van Rubens; een zeppelin i.p.v. een luchtschip... De term eponiem wordt gebruikt voor eigennamen die op dergelijke wijze tot vaste soortnaam zijn geworden, b.v. saxofoon (Adolphe Sax, 1814-1894), sadisme (D.A.F. de Sade, 1740,1814), enz.
-de oorzaak voor het gevolg; b.v. 'hij heeft zijn tong verloren' i.p.v. spraak. Deze soort van metonymie noemt men ook wel metalepsis (Gr. meta-lambanein = in een andere betekenis nemen).
-verder: enkelvoud i.p.v. meervoud (b.v. 'de vrouw is geëmancipeerd'); het voorwerp voor de inhoud ervan (b.v. 'geef mij een pint'); de plaats i.p.v. de inwoners (b.v. 'Parijs is in oproer'), enz.'
Pinot noir Cono sur, een Chileense Pinot noir, jaartal 2002. En, nog niet aangebroken, een fles Pouilly-Fussé 2005.
Sleen Terwijl ik aan zet ben, leest Guido 'De Gouden Vrouw', een Nero-album, de eerste editie, een collector's item. En wat hij best amusant vindt: 'Beo (tekstballon): Ik dring aan, met nadruk, broebelleir.' Eeuwigheid geleden, geeft Guido toe, zo'n Nero. Hij opent een van de ramen. Op straat zijn kinderstemmen. Tot en met maatstreep 16 hebben we het onder controle, hierna ontspoort de partituur.
tapas Albondigas, calamares, een ovenschotel met spinazie plus Tongerlo blond en een donkere Westmalle.

Zo zal het gelijke altijd anders zijn en het andere altijd eender.

1 opmerking:

Anoniem zei

liflaf


roskam


ROUTINEUS!