vrijdag 31 oktober 2008

dinsdag 28 oktober

La Disparition is het meest beruchte boek van Perec hoewel niemand het gelezen heeft. De letter e komt er niet in voor wat zelfs de recensent van Le Monde ontgaan was.
Van de Russische dichter Poljotkin is slecht één gedicht bekend, soms vertaald als De hond die hond werd, een andere keer als De hond die in een hond veranderde. Uit de geschriften van Paustovskij blijkt dat ze elkaar in Odessa ontmoet hebben, Poljotkin zou er redacteur geweest zijn van een plaatselijke editie. Een van de anekdotes is dat ze op de redactie na een of andere calamiteit zonder o kwamen te zitten, er was in het hele kantoor geen o te bekennen, ook andere letters ontbraken. Voor de grap vertaalde Poljotkin De hand die in mens veranderde in De hond die hond werd, gebruik makend van de letters die ze hadden. Enkele maanden later, tijdens de belegering van Odessa, ging zijn oeuvre verloren en bleef er alleen dit ene gedicht.

Geen opmerkingen: