woensdag 12 januari 2011

woensdag 12 januari

foto: vroeg op de avond

Op gegeven ogenblik sta ik met iemand te praten die ik niet ken of in elk geval nooit eerder ontmoet heb. Het gaat om twee indrukken die samenvallen: de persoon die me aanspreekt, ken ik of heb ik in elk geval ooit al wel eens ontmoet. Maar die indruk, die als een donker folie over de eerste komt te liggen, wordt gauw onderuit gehaald. Namen onthou ik niet, gezichten wel. Woorden gaan met betekenis stappen, waarden verrafelen en de betekenissen, die altijd al een holle binnenkant hadden, worden nog holler, zo hol dat je er dwars doorheen kruipen kan. Nog later hoef je je niet eens te bukken.

Barvaux: lucht, sneeuw, dooi en alles één soort wit. Een damp die over het landschap hangt en alles uitwist.

Residenties is beter dan toonmomenten, zegt Sjoerd. Daar ben ik het mee eens. Elk individu is meer dan de massa waar het deel van uitmaakt.

Jan Op leest in Complete Poems van D. H. Lawrence, een Penguin editie die ik gisteren in De Sleghte aantrof. Hij slaat het boek open op een willekeurige bladzijde. Bladzijde 376.

ANIMALS

"YES, and if oxen or lions had hands, and could paint with their hands, and produce works of art as men do, horses would paint the forms of the gods like horses, and oxen like oxen, and make their bodies in the image of their several kinds."
"Once, they say, he was passing by when a dog was being beaten, and he spoke this word: "Stop! don't beat it' For it is the soul of a friend I recognised when I heard its voice.'"
"Swine wash in mire, and barnyard fowls in dust."

foto: laat op de avond

Geen opmerkingen: