zaterdag 12 december 2015

weekend

1 : waarin blijkt hoe auteur dezes voor een moeilijke keuze komt te staan

Op de kaart hebben ze haas in bruin bier, a/d lijn gevangen zeebaars, krokante varkenspoot met tartaar, ingelegde hondshaai met rode biet, choucroute met worst en spek, pomme Anne (een gratin van zoete patat) en een slaatje van peterselie, wortel en prei.

2 : waarin auteur dezes een poging onderneemt om de zich aan zijn blik voltrekkende verschijnselen te rangschikken zonder aan ook maar één gebeurtenis meer aandacht te besteden dan strikt gesproken wenselijk is

Rode handschoenen. De roodlederen handschoenen van een dame.
Bril. Een gebrilde brunette leunt met haar schedel tegen een muurtje.
Schotel. Aan een andere tafel krijgt iemand een plankje aangereikt waarop zich een enorme, op de darmworst van de orang pendek lijkende lekkernij bevindt. De dame in kwestie, zo blijkt, zou krokante varkenspoot besteld hebben.
Auteur dezes heeft Hotelmens van Joseph Roth open op bladzijde 66 en leest: of zelfs maar aandeelhouder was geweest, dan had hij zich - zoals ik hem ken - deze gemeenzame en provinciale en de grootte van de zaak beledigende titel niet laten welgevallen. Op deze manier echter bevalt de aanspreking 'patron' de directeur, hij voelt zich er zelfs door gevleid.
Fip Paris en het zinnetje: I fell in the back of the taxi/

3 : waarin auteur dezes heel even inzoomt op bovenvermelde verschijnselen

en het zinnetje: how do you feel with a piece of me/ in the back of the taxi/ in the back of the taxi.
Varkenspoot. Gretig doch welgemanierd peuzelt de dame van de varkenspoot. Van de krokante lekkernij blijft gauw niet meer dan de helft.
Rode handschoenen. Aan de tafel met de rode handschoenen, waar twee dames op leeftijd plaats genomen hadden, wordt niet getafeld.

gesprekje
- Jij...?
- Wie, ik?
- Weet je of...
- Ik? Nee.
- Ik evenmin.

4 : waarin auteur dezes zich tegenover nieuwe bevindingen geplaatst ziet

Een kelner stapt met een bordje brood naar het intieme gesprek.
Aan negen tafels zit niemand. Het is te vroeg op de avond om hierover een bindende uitspraak te formuleren.
Straks hebben ze ongetwijfeld stoelen tekort.
In een nabijgelegen kerk is alles in gereedheid gebracht om stipt om 8 uur 's avonds de Messiah van Haendel uit te voeren. Het koor heeft net een laatste repetitie afgewerkt.

5 : waarin auteur dezes heel even met een fraai natuurverschijnsel geconfronteerd wordt

Tussen schattige lampadaires en in rode bokalen uitgestalde theelichtjes stapt onder nog andere lichtbronnen door, waarvan de met hoofddeksels van glas afgewerkte peervormige lampen, die een warm, gelig licht verspreiden, plots heel erg opvallen, de jonge, vrolijk om zich heen kijkende blondine. 'Cheyenne...,' roept iemand die zich achter m'n rug bevinden zou (en moppert omdat er vandaag geen treinen reden), '... ik ga dat betalen!'De aldus aangesprokene, die van plan leek om het woord te richten tot een zich achter het barmeubel bevindend personeelslid, hapert, bedenkt zich, de betekenis van wat haar meegedeeld werd dringt pas enkele seconden later tot haar door.

6 : waarin auteur dezes zich een dag na bovenvermelde ontwikkelingen opnieuw aan een tafel in de niet bij naam genoemde keet bevindt en tot enkele opmerkelijke vaststellingen komt

mijmeren over het onuitstaanbare
Niet zelden is het zo dat de despoot met ondergeschikten, en iedereen met wie hij te maken had kunnen hebben is onvermijdelijk ondergeschikt aan zijn lichtgeraakte verwaandheid, geen futiliteit hoe gering ook door de vingers ziet, elk foutje, elke nalatigheid genadeloos afstraft, terwijl hij zich tegelijk op volstrekt achteloze manier en quasi onafgebroken alle overige nalatigheden, vergissingen en foute inschattingen permitteert zonder daar langer bij stil te staan dan die hoogst vervelende hapering van een seconde. Een dinosaurus op een plek en in een tijdvak waar de soort uitgestorven is, de uit Dostojevski gescheurde bladzijden een voor een in de hongerige keeltjes van het uniform aan zijn buitenproportionele tirannie ondergeschikten proppend tot de hele keet alleen nog tot catastrofes uitvergrote drieletterwoorden schijt. Blind voor het catastrofale ik stapt hij luidruchtig door de kamers van het andere en haalt er lukraak alles tegen de grond wat hem om wat voor reden ook hinderlijk voorkomt.

Geen opmerkingen: