zaterdag 5 december 2015

zaterdag 5 december

Transcriptie van Sunday 4 December, The Virginia Woolf Diary volume 4; Penguin Books, 1982; p. 131, DECEMBER 1932.

Van het door Penguin in vijf delen uitgegeven dagboek van Virginia Woolf heb ik drie delen, het derde deel (1925-1930), dat ooit toebehoorde aan de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Gent en in 1996 afgevoerd werd(1), waarna het nog datzelfde jaar, begin november 1996, in de grote uitverkoop van ooit door overheidsinstanties aangekochte boeken verzeild raakte, waar ik het aantrof nadat Thomas Broadbent, die toen om een of andere reden in Gent was, me op die uitverkoop attent maakte, en het vierde en vijfde deel, resp. (1931-1935) en (1936-1941), wat ik me begin jaren negentig aangeschaft had.
Aan de transcriptie van het dagboek van Virginia Woolf begon ik in 1996. De methode was altijd dezelfde. Sinds de eerste transcripties uit 1996 is het met 5 december uiterlijk de tweede keer dat ik in de dagboeken van Woolf geen notitie aantref. Van 1925 tot 1941 documenteerde Virginia Woolf, die overigens net zo vaak dagen- of zelf wekenlang niet met haar dagboek bezig was, niet één keer 5 december. In het vierde deel (1931-1935) is er op blz. 130-131, november 1932, eerst een op donderdag 10 november geschreven notitie, I am taking a morning off, having done the child scene, dan een niet gedateerde notitie, Yes it was a long day & I had two days of jump jump afterwards, en dan ook nog heel erg misschien de op zondag 4 december geschreven notitie:

Gisteren het eerste deel. Ze hadden vier nieuwe banden te steken en met alles erbovenop 600 euro. Vandaag deel twee. Ze zouden de as van de banden vooraan uitlijnen, hadden ze gezegd. Als kost zat het in die 600 euro. Ik kruip onder het deken vandaan, neem een douche, scheer me, kleed me aan, stap in de auto, volg de versperring van het wegdek tot aan het kruispunt, dan een door industrie en beton verpletterd landschap, hallucinant, die ene boom is bijna grotesk, een landschap waar ooit meersen en landerijen waren en de boeren het vee over grasland en zanderige wegels naar de nabijgelegen marktplaatsen dreven, zonder er eentje over het hoofd te zien. Tegenwoordig hebben ze er kantoorgebouwen en wegen om die kantoorgebouwen bereikbaar te maken. Midden dat desolate gebied is een rondpunt, op een plek waar een rondpunt volstrekt overbodig is. Zonder dat rondpunt, wat ik me glad herinner, was de verkeerscirculatie er nog eens zo makkelijk.
In de lobby van de garage ga ik naast de koffiemachine zitten. Op een tafel ligt een slordige hoeveelheid tijdschriften, een dame maakt gebruik van de koffiemachine.

(1) Volume III: 1925-1930 van The Diary of Virginia Woolf, Edited by Anne Olivier Bell, die ook het vierde en vijfde deel verzorgde, werd voor het eerst gepubliceerd door Hogarth Press, in 1980. De editie waarover ik beschik, heeft naast bovenvermelde stempel ook twee keer het woord AFGEVOERD en was gearchiveerd als Enge951.6WOOL, waar in een ander, iets groter handschrift I34 849-3 aan toegevoegd werd en in een nog groter handschrift, vlak onder de dunne stempel, 83/9918/H. De indicatie 83/9918/H, die misschien de eerste is die op de ommezijde van de titelpagina terecht kwam, suggereert dat de Stedelijke Openbare Bibliotheek het volume in 1983 aankocht, één jaar nadat het voor het eerst door Penguin Books uitgegeven was.

Geen opmerkingen: