vrijdag 14 juli 2017

plekken

Anoniem. De ommezijde toont centraal onderaan een gelijkzijdig driehoekje van, voor de volledigheid nam ik de moeite om het op te meten, 1,5x1,5x1,5mm, en vier horizontale stippellijnen. Het driehoekje, dat zich op 6,2mm van de linker- en 7,2mm van de rechterboord bevindt, lijkt de grens te markeren tussen de zone die voor postale gegevens bedoeld is (postzegel, stempel en geadresseerde ontbreken) en het blanco ter linkerzijde waar een gepersonaliseerde mededeling had gekund.
Het kiekje stak in een kartonnen doos met ansichts uit het interbellum. Het meisje voert de kippen. In de kooi zitten niet alleen kippen, ook kuikens. Als ze hiermee klaar is, wat mogelijkerwijs samenvalt met de tijd die de fotograaf nodig had om het kiekje te nemen, gaat ze op de schommelstoel zitten, wat ze met tegenzin doet. Ze heeft geen zin in de foto. [ ] Wat we niet kennen, bestaat niet. Waar we geen weet van hadden, is niet gebeurd. Vraagstuk. Een boer heeft vijftig kippen. Hij heeft maling aan de kippen, hij is ambitieus, hij wil vijftigduizend kippen. Het neerhof zint hem niet, hij wil uitbreiden. [ ] Waarom schrijft u geen roman, vroeg de dame. Dat zou ik niet kunnen, zei ik.
DE VALSTRIK. De valstrik van het beeld: voert ze de kippen met de linker- of voert ze de kippen met haar rechterhand. Met haar rechterhand. Sontag: The right hand - the hand that is agressive, the hand that masturbates. Therefore, to prefer the left hand! ... To romanticize it, to sentimetalize it! Niet alle kippen zijn hongerig. Ze stapt naar het kippenren, er is afgesproken dat Monsieur Jean een foto van haar zal nemen. De rechterhand plukt korsten uit het broodkorfje. Normaal gesproken werpt ze vier, vijf korsten en omdat ze weet wat de kippen doen, als gekken naar die broodhompen rennen, werpt ze er nog vijf, dit keer achterin het hok, wat de kippen niet uit het lood slaat, ze laten de broodhompen die ze al hadden in de steek en rennen als gekken naar de plek waar de nieuwe lading terechtkwam. Dit bizarre, dit ronduit van de pot gerukte idiote kippengedrag is haar vaker opgevallen, hoewel ze er niet zo meteen een woord voor heeft. Domme kippen, denkt ze. Voor de foto had ze een zondagse jurk aan te trekken, wat haar eigenlijk ook al niet zinde. Dat met de broodhompen doet ze vaker. Voor de kippen, zei de moeder. Ze had geen zin in Chopin. Natuurlijk praat ze met de kippen, maar met Monsieur Jean die met bijna groteske ernst heeft uitgelegd wat hij van haar verlangd, was ze al bij al toch liever aan de piano blijven zitten. De kippen duidelijk maken dat het heen en weer rennen tussen A (eerste worp) en B (tweede, derde, vierde worp) volstrekt van de pot gerukt verspilde energie is. Heeft ze vaker geprobeerd. Nu heeft ze er geen zin in. Kip kip is voor een andere keer. Ook het struikgewas, de étude, de schommelstoel. Wat ze gedaan had kunnen hebben als er niet eerst de foto en het lange wachten op de foto was geweest. [ ] Meteen na de foto gaat ze toch op de schommelstoel zitten, ze schommelt en heeft er zin in tot ze opeens vastzit aan een ellendig lang stuk prikkeldraad. De prikkeldraad zit dwars door haar heen. Monsieur Jean, die graag rare, moeilijke woorden gebruikt, zou haar ongetwijfeld attent gemaakt hebben op een paradoxale eclips: prikkeldraad, schommelstoel, kippenren. Scheelt er wat? Monsieur Jean is verdwenen. De foto heeft Monsieur Jean opgeslokt. Aan een snelheid die de snelheid van het licht verpulvert, schiet ze door het heelal. De prikkeldraad is eigenlijk niet veel groter dan een slakkenhuis. Mama had haar niet kunnen helpen, de foto heeft ook mama opgeslokt. En als ze de lijdensweg benoemd had kunnen hebben. Wel schiet ze aan zo'n snelheid over de prikkeldraad dat ze de versperring eigenlijk niet voelt. Het gaat zo snel dat ze los door alles heen schiet. Het paradoxale, dus nu is er opeens toch dat gekke woord, het paradoxale is dat ze aan zo'n rotvaart door het heelal schiet dat ze niet alleen de planeten, die ze uit het blote hoofd kent, maar ook de onbesuisde alomtegenwoordigheid van het heelal, niet veel groter dan een kers eigenlijk, niet groter dan een slakkenhuis, zo in haar mond had kunnen stoppen. Het is plat en glad als een kiezel. Ze schiet over de prikkeldraad en het is zo verschrikkelijk allemaal dat ze niet weet wat ze er van denken moet. Het is ook lang niet de eerste keer dat het gebeurt. Ze voert de kippen, ze heeft een broodkorf bij, schommelen, opeens heeft ze heeft ze zin in schommelen. Ze zit in een witte zondagse jurk op de schommelstoel en dan opeens een ogenblik later opeens jakkert ze aan een rotvaart over een streng met ijzeren pinnen tot ze toch weer in een witte jurk op de schommelstoel zit, opgelucht, de seringen zijn uitgebloeid, ze kan het tennisveldje zien in de buurtuin en er is een geur van gebakjes en kippenstront.
Anoniem. Ommezijde met vier stippellijnen, abusievelijk bovenaan links aangebracht en van die aard dat men had kunnen veronderstellen dat dit met de hand gebeurde. Geen driehoekje. Wel een verticale, zeer onvolledig aangebrachte streep. De landkaart toont Frankrijk (in het zuiden eindigt het zo ongeveer met Bordeaux en Lyon), België, Luxemburg en ook nog de zuidkust van Engeland. De foto's zijn een folio met de portretten van Koning Albert I en echtgenote.
4. Marseille - Le Château d'If. - Z. Z. Jaartal: 1912. Groene postzegel van 5 cent. Stempel onleesbaar. Geadresseerde iets als Madame la Do [onleesbaar] de Hont (of Hort) heim, Avenue de la Couronne 64, Bruxelles, Ixelles.
3. Barbizon - Atelier de J. F. Millet exactement reconstitué en 1923. J. F. Millet's studio exactly reconstructed in 1923. A. Douhin - Edit. (Tous droits réservés) - Publisher (All rights reserved). De ommezijde heeft bovenaan de mededeling CARTE POSTALE en daaronder Correspondance, ter linker-, en Adresse, er rechterzijde, en verder niets. Ik ben ooit wel eens in het geboortedorp van Millet geweest, eerder toevallig, tijdens een wandeling in de buurt van Cap La Hague.
Maison St. François Xavier, Quaremont lez Berchem. Roodpaarse postzegel met leeuwtje afgestempeld in Kwaremont op 20 augustus 1939. Geadresseerde: Mr. Henri Bogaert, Leeuwstraat 41 te Gent. Kwaremont den 19 augustus 1939. Besten Bompapa, Ik bedank u voor uw schoon kaartje. Ge moet mij verontschuldigen omdat ik weer lang gewacht hebt. Mamatje is weg naar de zee voor acht of voor tien dagen in Knocke. Ze is daar met Parrain, tante Jeanne, Flore, Nonkel Louis en tante Fiene. Ik eindig met u vele groeten en kussen te sturen van uw lieveling, Josiane.
Quaremont - Kwaremont. Postzegel met groen leeuwtje afgestempeld in Kwaremont op 27 augustus. Jaartal onleesbaar. Geadresseerde, Henri Bogaert, die op dat moment in de Ondernemersstraat in Sint-Amandsberg woont, op huisnummer 129. Mijne allerbeste zoetste braafste grootsten Bompa, 't Is den laatste keer dat ik u nu schrijf en over morgen kom ik naar huis. Ik ben zelf kontent van u te zien. Want ik zou graag onze Piet eens zien. Ik ga eindigen. Vele kussen. [onleesbaar]
Nijmegen. Brug Mooi Nederland. Geen postzegel. Afgestempeld op 14 juni 1919. Geachte Familie, Een heel aangename reis gehad. Thuis alles zeer goed bevonden. Nog niets geen nieuws? Tot later!
Anoniem. Drukwerk Gevaert. Geen bijkomende gegevens. Bizarre ansicht. Interessant.
Zeebrugge. La claire voie du môle. Groene postzegel afgestempeld in Zeebrugge op 22 augustus 1911, en nog een stempel: Middelkerke 22 augustus 1911. Adresse: Monsieur Alb. Van Schoote, Villa Euphrosie, Raversijde. Correspondance: Toutes nos félicitatons pour l'heureux sauvetage de Mimie. La décoration suivra évidemment. Messieurs Adolphe et Victor soigneront pour votre décoration et celle de votre oncle. Réconnaissance éternelle.
Ostende. Promenade Albert 1er et la Plage. Oostende. Albert I promenade en Strand. Ed. Thill, Bruxelles.
Ostende. - Les grands hôtels de la digue. Geen postzegel. Afgestempeld in Oostende op 10 augustus 1932. 
Anoniem.
Ile d'Oleron. 188 - La Plage de Boyardville. Geen postzegel. Afgestempeld in La Rochelle Gare, Charente Maritime op 10 juni 1978.
6b. Zeebrugge. Souvenir de la guerre. Of the war. 1914-18. Les fameux nids des sous-marins allemands. The celebrated Hun U-boat Nests.
5b. Zeebrugge. Souvenir de le guerre. Of the war. 1914-18. Travaux ennemis en béton armé pour protéger les hangars des sous-marins. Hun concrete works to protect U-boat sheds.
8b. Zeebrugge. Souvenir de la guerre. Of the war. 1914-18. Comment les Allemands ont défendu les parapets du Môle. How the Germans defended the Mole parapets.
Lower Pacific Mills, Lawrence, Mass. 
Iquique, Calle Baquedano. Ommezijde: Tarjeta postal. Union postale universelle. Chile. N° 687. Propiedad del Editor Carlos Brandt, Valparaiso.
CARTE POSTAL. La correspondance au recto n'est pas accpté pour tous les pay étrangers. Twee postzegels van 1 cent, afgestempeld in Duinbergen op 22 augustus 1912 of 1913. Geadresseerde: Maurice De Raedt, Rue de la Chapelle 43, Ostende.
Roma. Piazza Esedra. Geen postzegel. 28/9/54. Nous déménageons une fois de plus. De la Ville Eternelle je vous envoie mon meilleur souvenir. Séjour magnifique dont je garderai longtemps le souvenir puissant de Rome, la ville le plus artistique d' Europe. Francis.
Pompei - Piazza del Santuario. Niet verstuurd. Geen bijkomende gegevens.
Madeira. Piscinas e Hotel Sheraton. Afgestempeld in 1991 [andere gegevens onduidelijk].

Geen opmerkingen: