zondag 2 augustus 2009

Poe's Garden, Madam

Thijsse raadplegen is een hachelijke onderneming maar bladzijde 1 ziet het er altijd veelbelovend uit:

1.
a. Is uw plant een boom of heester? Zo ja, zie dan op blz.77 Bomen en Heesters
b. Is het geen boom en geen houtige struik of heester, of twijfelt ge

Herkent gij dit plantje, Snorrepoot? Is 't een boom, een struik, een anjer, kattekruid? Ze twijfelt, madame twijfelt.
Herkent ze het afgeknakte bloemhoofdje? Nee, ze herkent het niet. Verveeld staart ze naar wat van het plantje rest.
Witte bokkepootjes in met vertederende herrie aan flarden gereten bladgroen.

zie dan hieronder bij N°2

2
a. Is het een waterplant? Zie dan blz.
Nee, rund, 't is geen waterplant.
b. Geen waterplant, dus land- of moerasplant, dan naar 3

Op 3 hebben ze klim- en slingerplanten, op 4 stekel- en op 5 de viltplanten en als 't niets van dat alles is, dan kom je bij de sapplanten uit. Is dat twijfelachtig, dan heb je planten met en planten zonder bladeren.
Met wat er van rest heeft het slachtoffer, merk ik, nog altijd flink wat bladeren. De afgeknakte stengel is van breukbeginsel tot bloemhoofd ongeschonden.

De bladzijde waar 't bij Thijsse om te doen is, is bladzijde 8. Tot en met bladzijde 8 lukt het in een handomdraai.
Bladzijde 8 dwingt tot de beslissing of de bladen kruiswijs staan, in kransen of verspreid. Onderaan de bladzijde hebben ze een opmerking toegevoegd:

OPMERKING. De plaatsen, waar de bladen aan de stengel zitten, heten knopen; het stuk stengel tussen twee opeenvolgende knopen heet stengellid. Op de plaats, waar een blad zit of gezeten heeft op de knoop is in de regel een okselknoop te vinden, die kan uitlopen tot een zijtak.

De bladen van de afgeknakte stengel staan kruiswijs. Ik word doorverwezen naar bladzijde 35. Dit assortiment herbergt wolfspoot, hennep, heksenkruid, vlier, keverorchis, ogentroost, postelein, kattestaart, maagdenpalm, maretak en tal van andere soorten. Ik beland op blz. 889, een bladzijde met Borstelkrans, Kattekruid en Hondsdraf.

Geen opmerkingen: