zondag 4 april 2010

weekendalfabet (16)


1 + 1 = 0 er is inderdaad een manier om "1 + 1 = 0" /merkt Van Ryssen op/ wiskundig wààr te maken. Het is niet zo moeilijk. Je hebt er zelfs geen formule voor nodig. Als je de totale wiskundige (eigenlijk rekenkundige) ruimte beperkt tot nul en één door alles 'modulo 2' te nemen, en je definieert over die ruimte de operator "+", dan kom je al gemakkelijk bij "1 + 1 = 0 (mod2)" uit.
Er is zelfs een systeem, Booleaanse Algebra, genoemd naar een negentiende-eeuwse Engelse prof, meneer George Boole. Daarin is conventioneel 1 + 1 = 1. Het wordt voortdurend toegepast in informatica. Niet te verwarren met binaire notatie natuurlijk, want daar is 1 + 1 = 10

zaterdag
1. Het viel niet mee om het gekriebel na te vlooien, wat niet wegneemt dat het een kolfje naar zijn hand geweest was om de op het eerste zicht onontwarbare aantekeningen en berekeningen onder de loep te nemen zoals je een ingewikkelde formule begint na te lezen, door elk deel afzonderlijk, of elk deel dat als een afzonderlijk geheel gezien kan worden, grondig, dat wil zeggen bij wijze van spreken syllabus na syllabus door te nemen waarbij hij niet één woord over het hoofd had willen zien, ook niet deze die binnen het grafische gedrocht, waarop de tekst nog het meest leek, geen betekenis leken te hebben, aangezien je aan te nemen had, waar hij van uitging veronderstel ik, dat elk element een bijdrage kon leveren aan de oplossing van het vraagstuk waar die negentig euro gebleven was.
Het bleek om een rekensom te gaan die ondersteboven stond. Er was een vergissing gemaakt.

Geen opmerkingen: