zaterdag 15 december 2018

[ ]

deel (van een boekwerk) ––––– in opgerichte houding op voeten (of poten) rustend, ter uitdrukking van een zuiver plaatselijke betrekking tussen entiteiten,
waarbij het ene als subject met de bovenzijde van het andere in aanraking is of komt,
sub of ob : gehakt vlees bestaat als (is) bewaarplaats – met een reden of zonder die reden – voor lijfgoederen
(ook andere persoonlijke eigendommen kunnen) & het dichtstbij zijnde van alle geslachten : de derde persoon enkelvoud; Zo tot rust gekomen stond Kaplan, hij had een koffer naast zich, er was een zwakke tot matig zwakke westenwind, wolkenmassa's dreven lanterfantend landinwaarts en uit een van de tuinen aan de overkant van het wegdek, verborgen achter gemillimeterd strakke hagen van inlandse of uitheemse herkomst, was een struikje in nabehandeling; [ ,z,,z,z,z,,z,z,z,,z,z,,z,z,z,,,z,z,z,,z,,,z,,,zz, Korrelig inventaris van die eerste indruk. Een slungelige kiel drentelde over het gazon. Iemand in zonder breedhoek niet als zodanig waar te nemen kooi, Motorrijwiel haaks op het voetpad, spijkerbroek met vrouwelijke geslachtskenmerken. EXIT had ook een dorp kunnen zijn. Steekproef.

Geen opmerkingen: