vrijdag 28 december 2018

tandpasta

Over het bewaren van lege tubes tandpasta had ik tot voor kort ... intussen heb ik The Books in my Life van Henry Miller voor me; het ligt open op blz. 106–107; Miller heeft het over Giono.
The Books in my Life zit in een aantal stillevens die ik aan het begin van de zomer schilderde, het duidelijkst, de cover is voor minstens de helft zichtbaar, in Rachel said, I'm sure I left my glasses on this table, But they're not here now, John said. Ik had amper 50 bladzijden in het boek gelezen. It was in the days before I undertook to write, I must confess, that reading was at once the most voluptuous and the most pernicious of pastimes, & The most important factor in the appreciation of any art is the practice of it; niet eens tien bladzijden dieper in het boek een bladwijzer die onbedoeld de eindmeet aangeeft ... Twee jaar later, het is een van die boeken waarin ik traag lees, ligt het open op bladzijde 106–107 en onderaan bladzijde 106 lees ik het volgende : 'When a person has a pure breath,' my father said, 'he can put out wounds all about him like so many lamps.'/ But I was not sure. I said, 'If you put out all the lamps, Papa, you won't be able to see any more.'/ At that moment the velvet eyes were still and they were looking beyond my glorious youth./ 'That is true,' he replied,' the wounds illumine. That is true. You listen to Odripano¹ a good deal. He has had experience. If he can stay young amongst us it is because he is a poet. Do you know what poetry is ; Do you know that what he says is poetry? Now listen. I, too, have had my experiences, and I tell you that you must put out the wounds. If, when you get to be a man, you know these two things, poetry and the science of extinguishing wounds, then you will be a man.' Op een dag, besefte ik voor die dag er aan kwam, is één van de lege tubes tandpasta, die ik om geen andere reden bewaar (of al die lege tubes samen), voller dan de nieuwe, pas gekochte tube.

[1] The page "Odripano" does not exist. You can ask for it to be created. There were no results matching the query. L'article "Odripano" n'existe pas sur ce wiki! Il n'y a aucun résultat correspondant à la requête. Crea la pagina "Odripano" se questo progetto. La ricerca non ha prodotto risultati. Si consideras que este articulo deberia existir y dispones de fuentes fiables, puedes crearlo teniendo en cuenta nuestros pilares y, si quieres, usando nuestro asistente. [Wiki] Odripano, Franchese Odripano, komt bij Miller aan de oppervlakte als hij het over Giono heeft, blz. 103 van bovenvermeld boek : 'Here is an impassioned utterance made by Giono in Blue Boy. It may throw a little light on the nature of his revolt. It begins' :' [ ]; er volgt een citaat dat bijna een bladzijde neemt – een novelle zou zich tot citaten kunnen beperken : in die ene brief die ik van MacLow ontving, schrijft hij dat hij alles wat hij schreef van anderen had; het lisible – scriptible van Barthes, wat ook bij Borges, meen ik, nadrukkelijk aanwezig is, het lezen maakt een tweede schriftuur, ook als het schrift, het verhaal, de manier waarop, zo dominant is dat er ogenschijnlijk weinig ruimte blijft voor wat anders dan wat de auteur geschreven lijkt te hebben; de ruimte van het boek is dat het gelezen wordt en hierdoor nooit hetzelfde boek is. Miller : Wisdom can never be transmitted from one to another. And in the ultimate do we not abandon wisdom for love.

Geen opmerkingen: