dinsdag 11 december 2018

les opgelopen tijdens middagdutje

                       1
Waarde en hooggeachte Leonid Iljitsj. Graag wil ik een
verheugende gebeurtenis met U delen. ––– Ik tref het zinnetje bovenaan bladzijde 74 in Compromissen van Sergej Dovlatov.¹
Sergej Donatovitsj Dovlatov, geboren in Oefa in 1941. Niet in de index van Literary Russia,² waar hij op bladzijde 487 had moeten staan, na Dostoevsky. Bezweken aan een hartstilstand, in New York, waar hij voor een Russisch krantje werkte, enkele dagen voor zijn negenenveertigste verjaardag. Waarde en hooggeachte Leonid Iljitsj, lees ik,

¹ Sergej Dovlatov, Compromissen; M Bondi, 2001. Bladzijde 5 : VOOR N.S. DOVALTOVA, VOOR ALLE ONTBERINGEN! ...En zat ik zonder werk. Ik dacht, moet ik misschien voor kleermaker gaan leren? Het was me opgevallen dat kleermakers altijd een goed humeur hebben.
Ik kwam Loginov van de televisie tegen.
'Hallo. En, hoe gaat 't?'
'Nou, ik zoek werk.'
'Er is een vacature bij de krant: de Wachtpost van het Vaderland. Noteer deze naam: Kasjirin.'
'Is dat die kale?'
'Kasjirin is een ervaren journalist. Een vrij zachtmoedige man...'
'Stront is ook zacht,' zei ik.
'Hoezo, ken je hem?'
'Nee.'
'En je zegt... Noteer z'n naam.'
Ik noteerde de naam.

² Rosamund Bartlett & Anna Benn, Literary Russia, A Guide; Overlook Duckworth, 2007. Als Dovlatov er niet in staat, wie hebben ze dan nog meer over het hoofd gezien. [Brodsky on Dovlatov (from the English version of Wikipedia)) : He is the only Russian writer whose works will be read all the way through; ((waar ook nog het volgende staat : Dovlatov's rule that, as he said "limited the prosaic just like rhyme limits the poet" –– slightly oulipozoïc –– was to build the sentences so that there where no two words with the same letter. [ ] There's a rule with Guides as well, don't trust any of it.
³ Robert Musil, Het posthume werk van een levende; Meulenhoff, 1987. Blz. 74. 
Bladzijde 75: Want al heeft het woord 'schrijver' in de geschiedenis van het denken momenteel haast niets meer te betekenen, komende generaties zullen de sporen ervan onverwacht en onuitwisbaar terugvinden in de geschiedenis van de economie. Staat men even stil bij het aantal mensen dat vandaag de dag leeft van het woord schrijver, dan is men de eerste tijd nog niet klaar, ook als men de wonderlijke leugen buiten beschouwing laat dat zelfs de staat beweert geen andere taak te hebben dan de kunsten en wetenschappen tot goddelijke bloei te brengen. "–the first texts of history contain no philosophical insights, no poetry, legends, laws, or even royal triumphs. They are humdrum economic documents, recording the payment of taxes, the accumulation of debts and the ownership of property." (Yuval Noah Harari, Sapiens; p. 138)

het is het achtste compromis,

De persoon die Compromissen van me gejat heeft, enkele dagen nadat ik me het kleinood op aanraden van een Slavofiel aangeschaft had, heeft zich ongetwijfeld kostelijk geamuseerd of had brute pech. Musil maakt melding van een min of meer vergelijkbare disruptie.³ Niet ondenkbaar is dat door het derwijze bemachtigen van een object de nog te bedenken quizvraag voor de dief geen ander dan het toch al bekende antwoord gaf.

Waarde en hooggeachte Leonid Iljitsj. Graag wil ik een verheugende gebeurtenis met U delen. In het afgelopen jaar is het me gelukt ongekende arbeidsresultaten te boeken. Ik heb van één koe een record aantal melk gemolken.
    En er is nog een verheugende gebeurtenis in mijn leven gebeurd. De communisten van onze boerderij hebben mij eensgezind tot hun lid gekozen! [ ] Linda Pejps.

Waarop Breznjev het volgende geantwoord zou hebben : Waarde Linda Pejps! Mijn kameraden en ik danken U uit de grond onzer harten voor de geboekte successen. [ ] Staat U ons toe U eveneens van harte te feliciteren met die onvergetelijke gebeurtenis:⁴ toetreding tot de gelederen van de Communistische Partij. Immers, de Partij is de avant-garde van de sovjetmaatschappij, haar roemrijke voorhoede.

Het onuitstaanbare fascineert. Geen uitvinding was zo vrijblijvend als de guillotine. Stadsrenovatie. Wachten op een oorlog en hopen dat ze alles platgooien. ––, I am obliged to wait before crossing back home while a massive crane hoists metal support beams several floors above the café, bringing to mind the opening scene in La Dolce Vita where a helicopter transports a life-size figure of Christ above the urban rooftops of Rome. [Patti Smith, Devotion; Yale University Press, 2018; p. 7–8]

Geen opmerkingen: