zaterdag 15 december 2018

zaterdag

                       1
n Koude dag. Boven het daguitstapje een grijs plafond, mist in dikke plakken, Finnigan's Wake van & naar kust, beton. Grepet in het hoofdkwartier; the fields are (ik sla open, lukraak, lees) mottled, marbled – one's perceptions blow out rapidly like air ballsª expanded by some rush of air, and then [Virginia Woolf, Evening over Sussex: Reflections in a [from a Motor Car?]; The Death of the Moth and Other Essays; Penguin 1961; p. 13], a : een vlekje, het ondefinieerbare, rouille, uitwerpsel, of : b : wat er gebeurd was als x- nooit met y-as te maken gehad had willen hebben (bijvoorbeeld omdat een van beide van nature niet in staat is tot utilitaire compromissen). ––– If I had any doubts, or rather hopes, they are dispelled. What could we possibly have in common except our situation? (They separate and sit.) ––– [Tom Stoppard, Rosencrantz & Guildenstern are dead; Faber & Faber, 1967; p. 35–36] Penhoornschelpen zoeken op een door polaire steekproeven belegerd Noordzeestrand.
We betreden het geroezemoes, beraadslagen. De uitbaatster somt op wat ze hebben: mosselen, pladijs, tong, steak, noordzeepils. Geen brochures, geen dagkaart, geen toerisme. PoppoLou, Joyce à l'Ostendaise, een schaakpartijtje tussen linker- & rechterhand, bierviltjes met het logo van Cristal Alken, een kerstboompje, Salvatore Adamo, hees, later Joe Dassin en een niet in de definitieve biografie van Pessoa opgenomen reisfoto. Lequet op z'n Oostends.
                       2

Geen opmerkingen: