dinsdag 24 augustus 2010

dinsdag 24 augustus

foto: Saskia Noor van Imhoff /werkfase/

Dan nog een. Een kop koffie, een stukje Snijders. Eerst drie uur, dan kwart over vier, later zeven en tenslotte de afspraak dat het acht uur wordt. Factor nul: nu. Glas- en houtafval in de laadruimte dumpen. Jelle zei dat ze de muur dichtgemaakt hadden en dat ze daar een reden voor hadden gehad. Kapitein Coene brengt de Thomsenruimte op orde. Later zou Antoine met een beitel vruchteloos naar sporen van de naad gezocht hebben. Maarten is in de grote zaal bezig. Rik zou in Italië rondhangen. Saskia Noor en Egon springen binnen. Saskia Noor had uitgelegd wat ze met het afvoerputje van plan is. Stofpluimen, zagemeel. (bijeenvegen van) The Eminent Jay Jay Johnson, blue note 5057, met Mingus on bass. Van Adam Geczy de zwarte sokkel op wielen, van Nel een grote hoeveelheid planken, van Sjoerd drie kaartjes. Van der Aa, dat is er een die hij niet gauw vergeten zal. Veel alternatieven had ze niet. Vier centimeter, vijf centimeter, acht centimeter. Vijzen sorteren. Waar je De Morgen al niet voor gebruiken kan. Zeshonderd meter diep vallen en als page three girl eindigen.

Geen opmerkingen: