zaterdag 26 april 2014

zaterdagalfabet

airB&B zie Marina
Ann
Ann heeft permanentie. Wie vertrouwd is met de werking van croxhapox weet wat dit betekent. Van twee tot zes is Ann in croxhapox.
bezoekersaantal Vijftig. In het dienstboekje noteert Ann met rode balpen vijftig streepjes.
dakterras Het favoriete plekje van de studenten van 2de bach vrije grafiek. Het was het eerste wat ze deden, op maandag of dinsdag: het dakterras op orde brengen. Dat deden ze best grondig.
Vandaag schuilen ze in de nissen. Regen vlindert over het grootstedelijke areaal. Er is geen haast bij.
buurvrouw Parkeert haar auto zo dat de straatrand ter hoogte van betreffende huisnummers geen ruimte biedt om er nog een auto te parkeren. Crimineel gewiekst. Toen ik er pas woonde, zei een van de buren dat je met haar op te letten had. Oorlog voeren met de hele buurt, wat anders heeft ze niet te doen. Ze is zo lelijk dat een kwal onzedig precies op haar erwt naar verafgelegen, onontdekte erwten snakt. Ze ziet er uit als de terminal waar ze terecht kwam. Onderzoek wees uit dat ze haar auto zo permanent ziekelijk parkeert omdat ze eigenlijk geen buren wil. Ze leeft niet in onmin met de wereld, ze leeft in onmin met zichzelf. Braaksel. Ondanks deze onhebbelijke eigenschap ziet het huis waar ze woont er best keurig uit. Viooltjes op het raamkozijn. 's Nachts gaat de hond janken. Ze blaft.
Deadlock Roland Klick, 1970.
debiet Matig drankverbruik. Niets om dik over te doen.
gebruikelijke handelingen Met de gebruikelijke handelingen wordt naar believen gevarieerd. Op 1 staat: de cijfercode intikken en de poort openen. Over de volgorde van wat daarna gebeurt, tasten we in het duister.
Jelle zie Jolien
Jolien Beeldmateriaal van Jolien Collen. Ik stuur de jpegs door naar Jelle. Jelle voegt toe.
Marina Een mailtje van Marina Stavrou. Ann ging na of ze voor Marina een one night adresje vinden kon. Marina schrijft dat ze het via AirB&B probeert, dat ze graag wat langer dan alleen die ene avond in Gent wil kunnen rondhangen.
permanentie zie Ann
Roth Joseph Roth, De Kapucijnercrypte, vier bladzijden. Bladzijde 25: Hij stond vlak bij de deur, zwaar, donker, als een machtige kolos, zijn rode handen tot vuisten gebald, ze hingen als twee hamers uit de zwarte mouwen van zijn kaftan. Ik verzocht hem plaats te nemen, maar hij weigerde beschroomd, met zijn handen, en deze weigering scheen me des te beschroomder daar ze met deze handen was geuit die elk in staat zouden zijn geweest mij, het raam, de kleine marmeren tafel, de kapstok, eigenlijk alles wat in de hal aanwezig was, te verbrijzelen. Een hoogst vermakelijke beschrijving van het beoogde tafereel: ze hingen als twee hamers uit de zwarte mouwen van zijn kaftan.
streepje Elk streepje staat voor één bezoeker.
student zie dakterras
vijftig zie bezoekersaantal
walrus 's Avonds tafel ik in De Walrus. Ik steek er drie pakken tafelonderleggers binnen. Gezellige keet. Achterin hebben ze een biljart en een terras.

Geen opmerkingen: