dinsdag 1 april 2014

een burgermannetje

Het burgermannetje schrijft voor een krant. Dat doet hij sinds een jaar of dertig. Aan het eind van vorige eeuw verkreeg hij de functie van stoelhoofd. Hij werd aangesteld om de culturele rubriek van het dagbladbeginsel te redigeren. In 2014 is hij een welgesteld en zelfingenomen man die ondoordachte meningen formuleert, formules die intussen sinds minstens een decenium tot het vocabularium horen waar hij als bajesklant van een dagverschijnsel over te schrijven heeft.

Geen opmerkingen: