donderdag 1 mei 2014

908/909

Variaties op olieverf 906. Het nummeren van het werk begon in 1989. Ik herinner me niet hoe het begon. Op gegeven ogenblik gaf ik het geen titel meer, alleen nog het volgnummer. Elk schilderij kreeg een nummer. Net zo vaak werd de nummervolgorde opgedeeld in reeksen. De reeks gaf aan dat ik het particuliere schilderij niet belangrijker vond dan de reeks waar het deel van uitmaakte. In dat geval ging het meestal om gouaches en de opeenstapeling van die dingen. Van één situatie op het tafelblad kon ik, ontdekte ik, een bijna oneindige reeks maken. Zo begon het. Eigenlijk paste ik alleen het beginsel toe van wat ik altijd gedaan had, kijken. Geen ander standpunt innemen dan het kijken naar dingen. Eilandbiografie.Geen opmerkingen: