zaterdag 20 augustus 2016

alfabet

Abrahams, Jean-Jacques /L'uomo col magnetofono, L'Homme Au Magnetophone. Publiceerde alleen dit ene boek. Komt niet voor in wikipedia. Overleed in 2015. Koen Brams zou over een exemplaar van de oorspronkelijke editie beschikken.
Brams, Koen
Dachy, Marc
Harvey /Sitting in a wheelchair
Hitchcock
Images /Brusselse boekhandel
Joostens
Luna Park /Brussels magazine, editeur Marc Dachy, wat twee episodes had. De eerste episode, van pakweg midden jaren zeventig tot begin jaren tachtig, was, meent Naninga, de meest interessante episode. Binnen de context die het bood, bood het meer dan van Borremans tot heden. Luna Park linkt aan een selfie van Hitchcock, het van de pot gerukte Strangers on a Train.
Naninga A/Altona/Altamira/ zeventien robots nummer 4. De publicatie heeft het oeuvre van Jean Jacques Abrahams als brongebied. Begin jaren vluchtig heeft een belangrijke datum. Robberechts zit achterin en Koen Brams zou over een exemplaar van de Italiaanse editie van die ene publicatie van Abrahams beschikken. Naninga overweegt om aan wikipedia het item Abrahams toe te voegen, maar niet voor de nieuwe Italiaanse publicatie, waar ook zij een bijdrage heeft. Wikipedia, zegt ze, werkt alleen als het referenties heeft.
Pasolini
penis
Podolski, Sophie /Van Sophie Podolski zijn hoogstens vier vijf foto's. Op een van die foto's zit ze met een waterval aan krullend haar aan een tafel met boeken. /Sophie Podolski, Translated by Joseph Kaplan and Paul Legault/ from The Country Where Everything is Permitted /It's necessary that one knows that there are geniuses( troubled by the fact of being - without this they'd be guilty( - the dirty habits of physical mind - it is true, Cactus,( you underestimate yourseld - I do not. The door - the grill( - the breasts of a girl - a holy woman - must be treated( with /the/ utmost respect when she visits the village.( Here's the liquid in which she's bathed her feet (liquified(
Geen goeie vertaling, vind ik. Het gaat al meteen fout in de eerste zin waar /One should know that there are geniuses( troubled by the fact of being/ had kunnen staan. Ik beschik niet over het origineel, maar deze Engelse vertaling gaat toch echt wel gebukt onder woord voor woord vertalen met fraseringen die niet bekoren.
Voorbeeld: the breasts of a girl - a holy woman - must be treated( with the utmost respect when she visits the village.( Hier had net zo goed kunnen staan: with utmost respect.
With utmost respect when she visits the village.
Het lidwoord, the utmost respect, is volstrekt overbodig.
Ook Here's the liquid in which she's bathed her feet is van de pot gerukte kromtaal. Here is the liquid in which she bathed her feet, is beter, In this liquid she bathed her feet nog beter.
Een vertaling hoort van het nieuwe idioom uit te gaan en onder geen beding een stapvoetse vertaling te zijn. Dit laatste bovendien, het volgen van een versvoet, is niet aan de orde, dit gedicht van Podolski immers is zonder versvoet.
Poljotkin /De Engelse vertaling van het gedicht De hand die een hond werd, naar verluidt het enige gepubliceerde gedicht van Nikifor Poljotkin, is, meen ik, niet op de oorspronkelijke tekst maar op een Duitse vertaling gebaseerd.
Reactor /Een stuk van Frank Van de Veire over Vaarwel en beste wensen, de editie met poëzie en polemieken van Pier Paolo Pasolini, vertaald en samengesteld door Piet Joostens.
Robberechts
Robot Zeventien robots
Solers, Philippe
trein /Met de trein neemt het dertig euro heen en terug Brussel Parijs.
Van de Veire, Frank /Provoceren uit liefde, over Vaarwel en beste wensen, Poëzie en polemieken van Pier Paolo Pasolini; deReactor.org.
Zeventien

Geen opmerkingen: