zaterdag 6 augustus 2016

Raad van State

Het was Morrens van Voorkamer die over Raad van State begonnen was. Aan de telefoon. Die ochtend had de administratie van het cultuuragentschap van de Vlaamse Overheid de beslissing van de minister bekend gemaakt, een beslissing die in het document om een of andere het reden het predicaat principieel gekregen had/ principieel (bn.) 1 betrekking hebbend op of voortkomend uit een grondslag of grondidee: een principieel onderscheid; een principiële vraag; het principieel eens worden, in principe, wat de grondslag betreft 2 volgend of berustend op een stelling of overtuiging: een principieel tegenstander; dat is principieel af te keuren; om principiële redenen; principiële dienstweigeraars (1)/, wat ik om een vergelijkbare reden van me afschoof, meteen nadat ik het toegekende bedrag opgesoupeerd had, beslist bedrag 0.0, dat was wat er stond, twee nullen in een komische uitgerokkenheid, alsof de beslissing niet door een staatsman maar door een nar of een buffo genomen was. Ik las de motivering: Op voorstel van de minister, bevoegd voor Cultuur, kan de Vlaamse Regering de overwegingen en adviezen van de afdeling Kunsten en de bevoegde beoordelingscommissie niet volgen omwille van de beperkte budgettaire context. De Vlaamse regering beslist af te zien van een subsidietoekenning.(2) Ik nam een douche, begaf me naar de machinekamer, inspecteerde de instrumenten, zag geen reden om me druk te maken. Sentiment is vervelend. Voor je het in de smiezen hebt, ga je knoeien.

Na het telefoongesprek met Peter nam ik contact op met Kelly van Het Kip. Kelly zei dat het OKO actie overwoog.(3) Later nam ik wat tijd voor de lijst met toegekende en niet toegekende subsidies. Wat meteen opviel, was dat maar liefst zeven organisaties met een minder goed advies, ondanks de beperkte budgettaire context, toch subsidie kregen. Bedragen die apart net zo vaak tot 700duizend euro reikten.(4) Wat wij hadden kunnen krijgen, met een beter advies, zat beduidend onder die limiet, die om net dezelfde reden niet eens een limiet genoemd kon worden. Met 186duizend is croxhapox in het subsidieregister niet meteen een kanon, binnen het geheel van de toegekende en niet toegekende subsidies is die 186duizend een veeleer bescheiden bedrag.
Het bestuur werd bijeengeroepen. Ik bracht Raad van State te berde. Hierover wisten we alleen dat het een slopende procedure was, die makkelijk drie tot vier jaar nam.
Enkele dagen na die bestuursvergadering ontving ik een mail van het Cultuurpact. Naar Raad van State stappen hadden we afgehandeld als weinig sympathiek. Het is een ingewikkelde procedure en alle subsidies komen in het diepvriesvak. Zoiets wil je andere organisaties niet aandoen.

Maar we stappen dus toch naar Raad van State. Dat hebben we gisteren beslist. Croxhapox stapt naar Raad van State.

(1) Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 2005; blz. 2785.
(2) Het onderscheid is subtiel, maar er staat wel degelijk, voor iemand die lezen kan wat er staat, dat het kabinet croxhapox mee in de subsidieboot genomen had en last minute op een njet van de Vlaamse regering botste. Met andere woorden, wie besliste over het al of niet toekennen? Bourgeois, Homans, De Wever. Met het kapitaal dat ze hebben, kunnen zij zich natuurlijk net zo makkelijk aan het uitdunnen van alles ter linkerzijde wagen. Het gekke is, op cultureel vlak is alles of links of liberaal. Rechtse organisaties met een breder discours dan de navelstreng? Onbestaand. Vergeet niet dat net deze regering besliste om stadsbibliotheken op de wip te zetten.
(3) Intussen circuleert het bericht dat Het Kip ermee stopt, ongetwijfeld ook wel de reden waarom Kelly, die er de zakelijke leiding had, niet antwoordde op m'n meest recente mail.
(4) 19 organisaties hadden voldoende/goed (=voldoende voor artistiek beleid, goed voor zakelijk beleid), waaronder Behoud De Begeerte, Ultima Vez, Voorkamer, croxhapox en Netwerk. Netwerk Aalst krijgt 450duizend toegestopt, Ultima Vez 970duizend, Behoud De Begeerte 325duizend, Voorkamer en croxhapox nada nul de botten. Hierover zei de minister, enkele dagen na het débacle, dat hij van die 19 alsnog enkele organisaties opgevist had. De korst is dikker. 6 organisaties die hoogstens voldoende/voldoende hadden, kregen wél subsidie, en niet eens weinig: Anima Eterna 700duizend, De Roovers 466duizend, Muziekcentrum De Bijloke Gent 963duizend, Provincie Limburg 450duizend, VZW Eastman 750duizend en W.A.R.P. net geen 46duizend. En dan is er ook nog Design Kortrijk, op zakelijk vlak nipt onvoldoende beoordeeld. Zij krijgen 80duizend toegestopt.

Geen opmerkingen: