dinsdag 15 januari 2019

dinsdag 1

iemand vult het gesprek bij; Weet u juffrouw Werdenfels; spoelt terug, h. teruggespoeld) Opties. Geen enkele. in tegengestelde richting spoelen of op een spoel winden, naar de vroegere stand spoelen. juffrouw Werdenfels
Weet u juffrouw Werdenfels mijn man is vreselijk precies Is er, los van televisie, een ander woord, mijn man is vreselijk precies Is er, los van televisie, een ander woord voor propaganda. Opties. (een razendsnelle opeenvolging van spookbeelden. krantenknipsels. letsels. verbuigingen. Het maakt nl. niet uit, juffrouw Werdenfels Om te beginnen schrijft u op dat het vandaag een dinsdag is. naar de vroegere stand spoelen, juffrouw Werdenfels Namelijk of iemand het gesprek heeft aangevuld – of, –waarbij wat in de nazin gesteld wordt de oorzaak, reden of grond is van wat eerst is gezegd) Dinsdag. Notitie. De sigaret die pas nadat ze beschreven werd in een tandenstoker verandert, het geroezemoes. Een volstrekt toevallige, willekeurige partituur; x-aantal stemmen, alles bij benadering, geen exact aantal; A → Z, of, aangezien het ├╝berhaupt geen zak uitmaakt, Z ← A, teruggespoeld, waarbij de klankmassa trager, trager juffrouw Werdenfels, trager en dikker wordt, stroperig; en toch die razendsnelle opeenvolging van ontboezemingen, bedenkingen, erotische notities, kronieken, spookbeelden, het journaal, een aria, een kruisiging, alles wat verzwegen en uitgesproken wordt en uit alle hoeken en plekken hier en nu samenstroomt, een draaikolkoefening waarin met de in lettergrepen oplossende woorden ook de betekenis verdwijnt die het misschien, heel erg misschien, gehad had kunnen hebben. Wat een halve eeuw neemt voor het bijvullen van een glas. De angst dat het door het toevoegen van ook maar het kleinste beetje betekenis uit elkaar spat. tot elk woord een eeuw neemt Op het terras, buiten, onder de uitgebloeide rozelaar, waar een groepje van bij benadering –wat een gedoe met die aantallen; tien; twintig; dertig; en van het groepje twee, drie exemplaren die Maar onduidelijk of ze een vuurtje bij hebben. Waaronder een jonge vrouw, het bleke gelaat half verscholen in een donkere nis. Vanop afstand alsof ze aan elkaar vastzitten; wie enkele dagen later aan het terras voorbijloopt, met een doel voor ogen ongetwijfeld, ziet, zonder het gevalletje in detail te bekijken, donkere, bijna vormloze troep waaruit misschien nog twee, drie ledematen tevoorschijn steken. in de brochure geen woord over de bezienswaardigheid Wat het vodje met andere voor propaganda bestemde middelen gemeen heeft : The message of a standard rite is that the ordained patterns of social life are inescapable, Alleen de gebruikelijke bezienswaardigheden staan als zodanig vermeld, een richtingwijzer bv., voor wie zich al of niet toevallig in Praag zou bevinden, die aangeeft waar zich de kathedraal situeert waar je een kopie van het beroemde tetagram van Sint-Anna bewonderen kan; onder een stolp; intact. Traagheid, juffrouw Werdenfels, traagheid die vooral hierdoor vertegenwoordigd wordt, het voor– & het nazitten. Een sigaret die ze traag terugspoelt tot het witte stokje opnieuw tussen wijs- en middenvinger zit; intact (ik probeer me een productie voor de geest te halen waarin niet gerookt wordt Traag (Gabin, Mastroiani), Nerveus (Brel) . . . Het opeten ervan (Nicholson?), Seductief (Bogart) . . . Chandler, in Playback, bladzijde 14: She smoked awkwardly as if she wasn't used to it, and while she smoked her attitude seemed to change, [ ]

Geen opmerkingen: