dinsdag 22 januari 2019

manier

je gaat als volgt te werk je laat de ander zijn zegje doen je staat voor alles open geeft gewicht aan het een zonder iets al te expliciet als noodzakelijk of verwerpelijk af te handelen je maakt gewichtloos wat over de klare lijn spoelt van de betekenis die het hebben moet maar wel zo dat niemand het merkt je bejegent plus waar plus hoort met min wat hinderlijk is twee en twee is vier wat hier niet aan beantwoordt raak je niet aan oppositie het wordt niet behandeld discussiepunten die de klare lijn van het beoogde doel ondermijnen schuif je door naar een werkgroepje van de gaten die je natuurlijk ook zelf wel ziet maak je een axioma van de vele irrelevante opmerkingen het et cetera voetnoten een wind addenda bij wat intussen toch al door de ander als onvermijdelijk ingeschat werd waar het om gaat is wat jij wil dus de ander laat je zijn zegje doen je staat voor alles open zolang de ander wil wat jij wil maar wel zo dat spreekt voor zich dat niemand het merkt plus waar een plus hoort gewichtloosheid waar de klare lijn bedonderd dreigt te worden een traag proces iets dat noodzakelijkerwijs traag iets dat stapvoets gebeuren moet zonder geweld zonder bruuske intonatie wat abrupt aangebracht wordt zou aan het denken kunnen zetten had protest kunnen uitlokken misschien wel het belangrijkste is dat wat je bereiken wil politiek correct verloopt ook alleen als zodanig ingeschat zou kunnen worden zodat niemand het gat merkt dat zich bovendien net zo goed ergens halverwege je hemdsmouw of lange onderbroek had kunnen bevinden politiek correct kortom om de dubbelheid van dat gat weg te stoppen elke afwijking getoetst geijkt gemodelleerd tot het past in het rijtje van je klare lijn of afgevoerd ongepast weg ermee naar het containerpark maar wel zo dat niemand het merkt tot zelfs de meest vastberaden onbenul zich voegt naar het eventueel nog niet helemaal als zodanig geformuleerde plan en na verloop van tijd de meest fanatieke voorstander van het twee is twee wordt of wat voor formule ook en in zijn gekoesterde bevlogenheid zelfs van jou geen tegenspraak zou dulden het nadeel van een ideologie van een theorie dat weet je net zo goed is de praktijk in praktijk is alles anders

Geen opmerkingen: